ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

Svámí Vénkatésánanda

Ramesh S. Balsekar

Paramahansa Jógánanda

Osho

Jóga Vasištha

Svámí Venkatéšánanda

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Jóga Vasištha je rozsáhlé dílo klasické indické literatury. Mudrc Vasištha uděluje rady svému žáku Rámovi a vysvětluje mu učení advaity védánty, tedy podstatu Univerzálního Vědomí (Boha), individuálního vědomí (duše) a iluzornosti projeveného světa. Osvětlením těchto pojmů se snaží žáka přivést k pochopení Nejvyšší Pravdy.

Do češtiny byla dosud přeložena jen malá a zkrácená část tohoto rozsáhlého díla. (Jóga Vasištha, překlad z angličtiny Jiří Vacek). Současný překlad vychází z jednoho z nejrozsáhlejších anglických překladů, jehož autorem je Svámí Venkatéšánanda, žák Šivánandy oba indičtí učitelé 20. stol.).

Aštávakragíta

Ramesh S. Balsekar

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Aštávakragíta je starý sánskrtský text, snad i starší než Bhagavadgíta. Jedná se o rozhovor mezi mudrcem Aštávakrou a jeho žákem, králem Džanakou. Text ze sánskrtu přeložil (do angličtiny) a komentoval Ramesh S. Balsekar, jenž je žákem jednoho z největších indických mistrů minulého století, Nisargadatty Maharádže.

Vaše hlava v tygří tlamě

Ramesh S. Balsekar

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Rozhovory s Rameshem Balsekarem, jehož přednášky z 90. let v Indii i Evropě, určené především pro západní posluchače, navazovaly na učení Nisargadatty Maharádže a na učení advaity védanty.

Vyznání

Ramesh S. Balsekar

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Rameshovo vyznání vděčnosti z knihy Final Undertanding (Konečné pochopení), vydané v roce 2001.

Rozvíjení dynamické vůle

Paramahansa Jógánanda

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Pojednání Rozvíjení dynamické vůle (Developing Dynamic Will) pochází z knihy Man´s Eternal Quest, která tvoří soubor původních článků a úvah Paramahansy Jógánandy z různých období jeho života a poprvé vyšla v roce 1975.

Zenový mistr Dógen

Osho

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Zenový mistr Dógen je přepis Oshových promluv, konaných v 80. letech, o zenu a o zakladateli zenového učení Dógenovi, který buddhistické učení rozšířené v Číně Bódhidharmou a rozvinuté dále jakožto čchan, přenesl do Japonska, kde je známé jakožto zen.