ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

Rameshovo vyznání

(Z knihy Final Undertanding (Konečné pochopení), vydané v roce 2001, přeložila Lenka Vinklerová.)

Toto je vyjádření mé nekonečné vděčnosti Tobě.

Dal jsi mi darem, že jsem se narodil v nejlepší indické rodině, ne však v takovém společenském postavení, aby mě to učinilo domýšlivým.

Dal jsi mi pěknou fyzickou formu, obdivovanou pro její dokonalost, ale vzrůstem dosti malou na to, abych nepřestal být pokorný.

Dal jsi mi vzdělání, jež bylo dost vysoké na to, abych mohl být v životě co nejužitečnější, ale ne zas tak vysoké, abych byl domýšlivý.

Dal jsi mi úspěchy ve sportu, jež byly dost velké na to, abych byl uspokojen, ale ne zas tak velké, abych byl pyšný.

Dal jsi mi povolání, v němž jsi mne dovedl tak daleko, že jsem byl uznáván, ale ne zas tak daleko, abych se stal domýšlivým.

Dal jsi mi ženu a rodinu, za něž jsem byl vždy nekonečně vděčný, ale neušetřil jsi mne zármutku, abych nemohl zapomenout, čím především život je, a abych byl vděčný za to, co mám.

Nezapomněl jsi mi do cesty postavit dostatek pokušení, takže nemohu být příliš kritický ke druhým, kteří stojí tváří v tvář svým vlastním pokušením.

Je mi nyní osmdesát čtyři let a zřejmě jediným přáním, které zbývá, je to, abych na konci dlouhého života, jenž jsi mi daroval, nečekalo nějaké těžké břímě. Ale vím, že v takovém případě bys mi dal též odvahu kráčet s tímto břemenem dál.

Dal jsi mi toho mnoho, abys mi ukázal, jak málo stačí ke spokojenosti a jak hodně věcí se člověk může vzdát.

A ještě nepochybně to nejdůležitější ze všeho – jakoby Tvá štědrost, jíž jsi mne obdařil, nebyla dostačující, korunoval jsi své činy tím, že jsi tento psychosomatický aparát (mysl a tělo) použil k tomu, aby předával světu to nejnaléhavější poselství Advaity.

Jsem opravdu blažený. Nebo je tomu tak, můj Milovaný, že ve skutečnosti jsi blažený Ty sám?

Konečně když jsi určil sám sobě život ve světě jevů, mohlo snad být to, co se mi událo, jiné než bylo?

A za to vše nebude nikdy dost slz, aby skropily Tvé Noumenální nohy.


Ramesh S. Balsekar


Poznámky:

Advaita Védanta

Učení o nedvojnosti (advaita = nedualita).

Noumenon

Věc o sobě (tak jak skutečně je, nikoli jak se jeví).