ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

OSHO RAJNEESH

Osho je určitě jedním z největších indických mistrů minulého století. Znal výborně nejen východní učení a filosofii, ale i tradice, náboženství a filosofii jiných světových kultur. Měl a má desetitisíce žáků a stoupenců po celém světě a existuje mnoho knih zachycujících jeho promluvy, které vedl několik desetiletí (mnoho z nich bylo přeloženo i do češtiny).

Jeho učení navozuje touhu po svobodě, osvobození člověka od nánosu společenských i náboženských představ a postojů a touhu po návratu k přirozenosti a původnímu zdroji.