ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

Ramesh S. Balsekar

Ramesh S. Balsekar je indický mistr navazující na učení svého mistra Nissargadatty Maharádže a na učení Ramany Maháršiho. Zemřel v roce 2009 a do poslední chvíle vedl rozpravy s lidmi, kteří se za ním do Bombaje sjížděli z celého světa. Jeho učení je jednoduché a protože byl dobře obeznámen se západním způsobem života (často pobýval v Evropě i USA), je dobře srozumitelné i lidem, kteří o indickém náboženství či indické filosofii nevědí téměř nic.

S Rameshem jsem se osobně setkala (v letech 1999 a 2000) a překlady jeho knih jsou vyjádřením mé vděčnosti a poděkování za vše, co mi dal. Nahrávky jeho rozhovorů, které vedl v angličtině, jsou volně dostupné na internetu. Existuje i česká stránka zabývající se jeho učením: www.turija.cz kde najdete i videa s českými titulky.