ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

MISTR ECKEHART

Johannes Eckehart se narodil v roce 1260 ve vesnici Hochheim nedaleko Erfurtu v Durynsku a v patnácti letech vstoupil do dominikánského řádu. Vystudoval Pařížskou univerzitu a od té doby byl na důkaz velké úcty oslovován svým magisterským titulem. Od roku 1310 vedl dominikánskou katedru teologie v Paříži, což byla velká pocta. Tutéž katedru vedl ze stejného řádku (dominikánů) do té doby jen Tomáš Akvinský o 58 let dříve. Přes všechnu úctu a respekt, který se mu dostal během života, byl Mistr Eckehart ke konci svého života obžalován z hereze (kacířství). Zemřel však dříve, než se mohl před inkvizicí oficiálně obhájit. Ke svému obžalování z kacířství se Mistr Eckehart vyjádřil takto: "Mohu se mýlit, ale nemohu být heretikem, protože to první má co do činění s myslí a to druhé s vůlí."

Nauka Mistra Eckeharta je velice hluboká. Ačkoli se jedná o nauku křesťanskou, vydává se odvážně i za hranice křesťanství, až do míst, která se nachází i za samotným bohem. V tom je jeho učení velice zvláštní, neboť se podobá spíše východním naukám, jako je např. Advaita Védanta, než nauce křesťanské. To je také nejspíš důvodem, proč byl obžalován z hereze.