ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

Seznam kapitol

Ramesh S. Balsekar

Aštávakragíta

(Z anglického originálu přeložila Lenka Vinklerová.)

Předmluva

Duchovní texty Východu se vyznačují tím, že základní Pravda se v nich opakuje stále znovu a znovu. Různé aspekty Pravdy jsou podrobně rozebírány, pokaždé s použitím jiných slov a jiných příkladů, tak aby každý trochu chápavý žák měl možnost skutečně pochopit.

Velké množství opakování se nachází i v Aštávakragítě. Výhodou opakování je to, že z nějakého záhadného důvodu může mít určité prohlášení v daném okamžiku na danou osobu neočekávaný vliv, přestože již dříve bylo vícekrát opakováno. A i pro ty, kteří danou věc chápou velmi jasně, může často určité tvrzení, vyslovené v jistém kontextu, odhalit jemnější aspekt, který dříve unikl pozornosti. Je tedy důležité nebrat opakování jako pouhé opakování. Učiní-li guru jisté prohlášení, vychází to z jeho úst v daném zlomku sekundy (kšaně) zcela spontánně. Pro něj to není opakování, a tudíž to má v daném kontextu svůj zvláštní smysl. Je důležité vyslechnout si každé prohlášení gurua jako něco nového a svěžího, a nepřehlédnout to jako pouhé opakování. Dobrou hudbu taky můžeme poslouchat dokola a stále nám přináší velké potěšení. Oč důležitější je naslouchat Pravdě přímo od gurua znovu a znovu, i když je to stále táž Pravda!

Život sám je ve skutečnosti cyklickým opakováním. Den za dnem, rok za rokem se opakují ráno, poledne, večer a noc, jaro, léto, podzim a zima. Ale každé opakování má své vlastní rysy, které se jen zřídkakdy ve všech ohledech podobají předchozím.

- ↑ -