OSHO ZEN TAROT

Úvod k tarotu

Zen zná jen nesmírný život, v němž všemožné protiklady splývají v hlubokém souladu. Noc je v souladu se dnem, život je v souladu se smrtí a země je v souladu s nebem. Přítomno je v souladu s nepřítomnem. Tento úžasný soulad, tato harmonie je základním manifestem zenu. Je to jediný způsob života, jenž respektuje a miluje, nic neodmítá a nic neodsuzuje.

- ↑ -

O tarotu

Tarot existuje už tisíce let, od dob starého Egytpa, nebo snad ještě déle. První známé užití tarotu pochází ze středověku. Obrazy tarotu byly v té době používány jako jazyk k předávání tajného učení středověkých mystických škol. Postupem času bylo užití tarotu různé. Byl to nástroj k předpovídání budoucnosti, osvícená salónní hra, způsob, jak uchopit neviděné, okultní zdroj informací a tak podobně.

Říká se, že počet karet je odvozen od počtu kroků, které udělal Siddharta - později Gautama Buddha - když se narodil. Udělal sedm kroků tam a sedm kroků zpět do všech světových stran, říká legenda, a to se stalo základem pro "menší" karty v tarotu.

- ↑ -

Kromě těchto 56 karet Malé arkány, obsahuje tarot dalších 22 karet Velké arkány, z nichž lze vyčíst celý příběh duchovního putování člověka. Od prvního nevinného kroku Blázna až po vyvrcholení cesty na kartě Dokončení nalézáme na kartách Velké arkány archetypální obrazy, které nás všechny jako lidské bytosti spojují. Vyprávějí o cestě sebeobjevování, která je pro každého naprosto jedinečná, zatímco jádro pravdy, o jehož objevení jde, je stejné pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, třídu nebo náboženství.

V tradičním tarotu byla tato cesta sebeobjevování chápána jako spirála, každé Dokončení vedlo k nové úrovni na cestě, k novému začátku s novým vstupem Blázna. Do této sady karet však byla přidána karta Mistr. Tato karta nám umožňuje dostat se za spirálu, vyskočit ven z kola smrti a znovuzrození. Karta Mistr symbolizuje konečné přesažení cesty samé, přesažení, kterého je možné dosáhnout pouze tehdy, když se v osvícení rozpustí oddělené individuální ego.

- ↑ -

Osho Zen Tarot docela určitě není tradiční v tom smyslu, že by šlo o hru s předvídáním něčeho. Je to transcendentální zenová hra, která nastavuje zrcadlo okamžiku, a bez váhání ukazuje, co se děje tady a teď, aniž by soudila či srovnávala. Tato hra je něco jako budíček probouzející citlivost, intuici, soucit, vnímavost a odvahu k sobě samému.

Tento zaostřený pohled na vědomí je jednou z mnoha inovací starých systémů a způsobů myšlení v oblasti tarotu, jíž si zkušení uživatelé tarotu při práci s Osho Zen Tarotem brzy všimnou.

- ↑ -

Velká arkána

Těchto 22 karet je očíslováno římskými číslicemi od 0 do XXI a představují ústřední archetypální témata duchovní cesty člověka. Karta Mistr, která symbolizuje transcendentnost, je bez čísla. Když se karta Velké arkány objeví ve výkladu, naznačuje nám, že nám současná situace nabízí příležitost prozkoumat jedno ze stěžejních témat naší duchovní cesty. Pomoci vám v tom mohou ostatní karty vztahující se k tomuto ústřednímu tématu - například: "Co mi napovídá skutečnost, že jsem tak tvrdě pracoval (Vyčerpání) o mé potřebě sebevyjádření (Tvořivost)? Jak bráním rozvoji své tvořivosti, když veškerou energii vynakládám na to, abych to vše udržel v chodu?"

- ↑ -

Jestliže ve výkladu není žádná karta Velké arkány, je možné, že v porovnání s celkovým průběhem tvého života jde o menší přechodnou záležitost. Neznamená to, že by daná situace nebyla důležitá, nebo že byste se měli cítit hloupě, protože vás tak silně ovlivnila. Absence karet Velké arkány nás jednoduše ujišťuje, že "i tohle pomine" a vy se časem možná budete divit, proč jste kolem toho dělali tolik rozruchu.

A konečně, přítomnost karet Velké arkány ve výkladu může ukazovat na zásadní změny postav a scén celé hry. Ve skutečnosti existují období, kdy je záplava karet Velké arkány tak převažující, že si raději vyberete jen jednu z nich - tu, jejíž poselství se vás dotýká nejjasněji - jako výchozí kartu pro nový výklad, ve kterém půjde o pochopení, čemu stojíte tváří v tvář právě teď.

- ↑ -

Malá arkána

Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř barev, jež představují čtyři elementy. Ty jsou navzájem odlišeny charaktetistickými barvami v kosočtvercích. Karty Vody mají modrý kosočtverec, Ohně červený, Mraky jsou šedivé a Duha duhová. Stejně tak jako u normálních hracích karet obsahuje každá barva tarotu i "dvorní karty". Feudální tituly však byly v našem případě zbaveny své aristokratické důležitosti a karty byly jednoduše pojmenovány tak, že představují rozdílné možnosti ovládnutí čtyř elementů, k nimž se vztahují.

- ↑ -

Oheň koresponduje v tradičním tarotu s barvou Holí. Představuje říši akce a reakce, energii, která nás, pokud věříme svým "dobrým pocitům" víc než rozumu či emocím, vede skrz nejrůznější situace.


Voda nahrazuje tradiční Poháry. Představuje emotivní stránku života a je spíše "ženskou" a receptivní energií, na rozdíl od Ohně, který je spíše "mužský" a směřuje ven.

- ↑ -

Mraky byly zvoleny jako náhrada za Meče, jež jsou tradičně barvou vzduchu a představují mysl. Neosvícená mysl je totiž v podstatě jako mrak, který zakrývá světlo a zatemňuje krajinu kolem nás, čímž nám znemožňuje vidět věci takové, jaké opravdu jsou. Mrakům však náleží ještě jedna vlastnost - přicházejí a odcházejí, takže je není nutné brát příliš vážně!


Duha je v tomto balíčku karet náhradou tradičních Disků nebo Pentaklů, představujících element země. Tento element tradičně reprezentuje praktickou, materiální stránku života.

- ↑ -

V souladu se zenovým přístupem k životu, kdy i ty nejobyčejnější pozemské činnosti obsahují příležitost k oslavě posvátného, však této barvě byla přiřazena Duha. Duha spojuje nebe a zemi, hmotu a ducha a připomíná nám, že ve skutečnosti žádné oddělení vyššího a nižšího neexistuje. Vždyť vše je nepřetržitým proudem jediné totální energie. A nebe není žádné vzdálené místo vysoko v oblacích, nýbrž skutečnost, která čeká na své objevení právě tady na zemi.

Leží před vámi dobrodružná expedice a cesta ke konečnému přesažení všeho. Našlapujte lehce a hravě, z vrcholků do údolí a zpátky na vrchol a vychutnejte si každý krok této cesty. Učte se ze svých chyb a nemůžete zabloudit.

- ↑ -

Tarotu se samozřejmě můžeme ptát na cokoli, ačkoli ve skutečnosti je to nástroj k odkrytí toho, co už sami víme. Jakákoli karta vytažená jako odpověď na danou otázku, je přímým odrazem toho, co v tuto chvíli sami nedokážeme nebo nechceme pochopit. A jen díky tomuto pohledu z ptačí perspektivy (bez rozlišování na dobré a špatné) můžeme začít plně prožívat naše výšky a hloubky - všechny barvy naší duhové bytosti. Přicházíte-li s nějakou otázkou k tarotovému "zrcadlu", pak karty nejprve dobře promíchejte. Představte si je přitom jako nádobu, do níž vléváte své energie. Až s tím budete hotovi, rozložte karty do vějíře lícem dolů a levou (receptivní) rukou si vyberte karty, které zodpoví vaši otázku. Soustřeďte se na otázku i při otáčení karet a umožněte svým vnitřním reakcím, aby vám objasnily vnější záležitosti.

Jak sami poznáte, obrazy Osho Zen Tarotu jsou živé. Jejich vliv je nesporný, protože k nám promlouvají jazykem, kterému rozumí naše hlubší já. Probouzejí chápání. Provokují jasnost.

V poslední části této knihy je k vyzkoušení několik způsobů vykládání, ale nakonec určitě naleznete svůj vlastní způsob, jak karty používat. Buďte tvořiví - možnosti jsou neomezené.

Když budete používat tyto karty, buďte tak tiší a soustředění, jak jen to je možné. Čím víc dokážete vnímat tento proces jako dar věnovaný vašemu osobnímu růstu, tím větší smysl vám každý vzkaz bude dávat.

- ↑ -