ALEISTER CROWLEY TAROT

Způsoby vykládání

Kvalita okamžiku

Abychom pochopili význam tarotu jako rádce ve zvláštních životních situacích, je nutné věnovat pozornost pojmu kvalita času. Čas obvykle vnímáme jako kvantitativní míru: Jak je to dlouho? Kolik času mi zbývá? Kdy to začne? Čas však není jen otázkou množství, ale také určité kvality.

Dnes si pod pojmem kvalita času sotva kdo dokáže něco představit, dříve tomu bylo naopak. Člověk se kvalitou času zabýval velmi intenzivně a jeho kvantitu téměř opomíjel. Kvalita okamžiku, známá také z astrologie, nemá s jeho množstvím nic společného. Každý okamžik nebo časový úsek má určitou kvalitu a ta podporuje nebo dokonce vyvolává odpovídající události.

Vykládání tarotu je obzvlášť vhodné při dotazováni se na přítomný okamžik či k získání nového, ucelenějšího pohledu na něj. Přítomnost je energetický bod, který spojuje minulost a budoucnost. Právě v přítomném okamžiku je možné vypořádat se s minulostí a určit nové směry do budoucna.

Další zákon, který byl v dřívějších dobách znám a také upadl v zapomnění, praví: "Každý začátek v sobě obsahuje konec. " Tak jako je v jádru semene uložena celá rostlina, přináší v sobě okamžik začátku nějaké věci celý její průběh a konec. Proto se v dřívějších dobách kladl tak velký důraz na to, aby vše začínalo "v pravou chvíli".

Výklady Parabola a Keltský kříž se obzvláště hodí k dotazování na kvalitu času v souvislosti s osobním podnikáním. Poskytují všeobecné rady a informace o příznivých či nepříznivých vlivech, které je dobré vzít v úvahu.

Tarotové karty nás nikdy nesvazuji jedinou možnou interpretací; pouze odrážejí skutečnost v určitém časovém bodě. Záleží jen na nás, nakolik poctivě a autenticky vztáhneme výpovědi obrazů na sebe.

- ↑ -

Míchání karet

Míchání karet je svým způsobem rituál; příprava poskytuje našemu podvědomí prostor k tomu, aby se naladilo na danou situaci a vnitřní formulaci otázky. Před jakýmkoli výkladem byste měli v klidu prohloubit svůj kontakt s vlastním nitrem a kartami.

Vezměte karty do rukou a na chvíli zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte. S každým výdechem se vědomě zbavujte napětí a hlouběji se uvolňujte. Oprostěte se na chvíli ode všeho, co zaměstnává vaši mysl. Svou pozornost pak soustřeďte na otázku nebo situaci, kterou si pomocí karet chcete ujasnit. Otevřete oči a zamíchejte karty. Míchání můžete využít k dalšímu uvolnění a navázání kontaktu s vlastním nitrem.

Karty by měl vždy míchat tazatel sám. Míchání karet mu dává příležitost k hlubšímu soustředění se na konkrétní situaci. Je možné, že budete karty vykládat někomu jinému - pak mu je můžete zamíchat sami, ale raději tazatele naučte, jak má s kartami zacházet sám.

- ↑ -