ALEISTER CROWLEY TAROT

Systém tarotu

Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi. Tarot byl původně "knihou" moudrosti podobně jako čínský I-ťing.

Lidé se k němu obraceli s dotazy týkajícími se mnoha rozličných záležitostí. Do systému obrazů byla tato "kniha" moudrosti převedena teprve mnohem později.

Tarot je nástroj, který můžeme použít k získání orientace na nepřehledné cestě k vlastnímu sebepoznání. Je průvodcem oblastmi vnitřní transformace, odhaluje nám skrytá poselství a rozšiřuje náš pohled na sebe sama a celý vesmír. Na 78 karet tarotu dnes můžeme pohlížet jako na symbolickou mapu, zachycující ukazatele a milníky na cestě vnitřního putování. Práce s ním přináší poznání a nové, objasňující pohledy na nejasné životní situace. Intenzivní transformující síla tarotu může vést k cenným průlomům, vyjasnění a prohloubení vnímání v oblastech, které pro nás v životě nejvíc znamenají. Jsme-li připraveni vidět a přijímat, poskytne nám Tarot cenné informace o našich silných stránkách i slabých místech.

Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu - nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým.

Sedmdesát osm karet je rozděleno na 22 karet Velké arkány (očíslovaných od 0 do XXI). 16 dvorních karet a 40 karet Malé arkány.

- ↑ -

Velká arkána

Nebo také Trumfy nám kromě odpovědí nebo poselství týkajících se momentální situace tazatele poskytují i vyšší univerzální učeni založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné, pro život tazatele významné souvislosti.

- ↑ -

Dvorní karty

obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě. Ukazují nám. čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti. Seznamují nás s oblastmi, ve kterých jsme obzvlášť talentovaní.

- ↑ -

Malá arkána

se dotýká menších, bezprostředních životních lekcí. Je rozdělena na čtyři barvy po deseti kartách.

- ↑ -

Hole

jsou přiřazeny elementu ohni. Zastupují energii obecně a speciálně energii sexuální (jang, mužský aspekt), vnímání, intuici, pochopení a aktivitu.

- ↑ -

Poháry

jsou přiřazeny elementu vody. Odrážejí naši vnitřní citovou skutečnost. Jejich říše zahrnuje lásku, pocity, výměnu energie ve vztazích, sexuální energii (jin, ženský aspekt).

- ↑ -

Meče

jsou přiřazeny elementu vzduchu. Popisují mentální myšlenkové stavy a procesy. Mentální úroveň naší bytosti je nejméně odolná vůči nárazům z vnějšku. Opakovaně jsme vyzýváni, abychom dokázali, že to, čeho jsme na této úrovni dosáhli, je trvalé. Karty mečů nám také ukazují, jakými energiemi utváříme (většinou nevědomě) svůj život.

- ↑ -

Disky

jsou přiřazeny elementu země. Ukazují na vnější, hmotnou a tělesnou realitu. Vnější je obrazem vnitřního. Říše země zahrnuje tělo, zdraví, výživu, oblečení, majetek, finance, chudobu a bohatství.

- ↑ -

CROWLEYHO THOTHŮV TAROT

Crowleyho Thothův Tarot ve svých obrazech soustřeďuje rozmanitost symbolů a spojuje astrologii, numerologii a vizualizaci se symbolikou různých škol moudrosti. Frieda Hanis, která na obrazech pracovala několik let, byla egyptoložkou. Do maleb vstoupilo celé její poznáni a hluboké porozumění symbolům. Na 78 kartách jich zpracovala cca 1200 a nejdůležitější z nich jsou vysvětleny na konci této knihy.

Thothův balíček vznikl v době činnosti řádu "Zlatého úsvitu", skupiny skvělých hlav, která si mimo jiné dala za cíl, že prací se symboly změní západní společenský systém. Členy této společnosti byl jak Arthui Edwaid Waite (tvůrce Rider-Waite Tarotu), tak i Aleister Crowley a oba spolu soupeřili o prezidentství. Waite zvolil pro svůj tarot spíše současné symboly, zatímco cílem Crowleyho bylo jít zpět ke kořenům.

Za svou zvláštní podobu vděčí tento balíček setkání Lady Friedy Hanis s Aleisterem Crowleym. Lady Hanis souhlasila se ztvárněním obrazů za podmínky, že Crowley nebude během její práce přítomen a nebude ji zaplétat do svých černomagických praktik. V domnění, že bude s prací hotova za několik měsíců, Crowley souhlasil. Ve skutečnosti pracovaia Lady Frieda Hanis na obrazech pěl let (1938-1943).

Řídila se Crowleyho hrubými náčrty a popisy a i když toho o tarotu samotném moc nevěděla, její intuitivní porozumění a poznání Crowleyho představy ovlivnilo a doplnilo. Jednu kartu často malovala vícekrát, dokud s jejím provedením nebyla zcela spokojená. Této skutečnosti také vděčíme za tři Mágy: od roku 1986 jsou v balíčku další dvě podoby Mága, které Frieda Harris udělala ke Crowleym autorizované verzi.

Crowley (zemřel r 1947) ani Lady Harris (r. 1962) se vydání své sady nedožili. O to se až v roce 1969 zasadil Major McMurthy, který v roce 1944 Crowleymu pomáhal s vydáním Knihy Thothovy. V dnešní podobě byl balíček poprvé vydán v roce 1977. (Českou verzi Crowleyho Tarotu vydalo poprvé nakladatelství Synergie v roce 1997 - pozn. vydavatele).

- ↑ -