O MUDRÁCH

Mudry

Mudry jsou určité pozice těla, většinou rukou, které upravují tok energie v těle a vyvolávají tak změny na fyzické i psychické úrovni. Z tohoto důvodu se mudry hojně využívají jednak pro léčení, např. pro odstraňování fyzických blokací, navozování stavu uvolnění, posilování orgánů a imunity, dosažení rychlé úlevy při akutních problémech, až po léčbu dlouhodobých nemocí. Lze je využít i pro zlepšení psychického stavu, odstranění napětí a uvolnění mysli, odstranění stresu a strachu, zlepšování paměti a koncentrace, navození intuitivního vnímání, klidu mysli a stavu bezmyšlenkovosti. Mudry jsou často doprovodným prvkem různých jógínských a meditačních technik.

Některé mudry používáme spontánně. Například Agóčarí mudru (pohled obou očí na špičku nosu) nebo Šambhaví mudru (pohled vzhůru) provádíme automaticky, když máme unavené oči, Hákiní mudru (špičky prstů jedné ruky dotýkající se špiček prstů druhé ruky) si intuitivně chytáme, když se snažíme koncentrovat mysl nebo přesně vyjádřit nějakou myšlenku. Když se rozlobíme, chytneme si Mušti mudru (prsty sevřené v pěst), nebo pokud někde sedíme a čekáme, spojíme ruce s propletenými prsty v Ušas mudře dodávající nám pocit klidu.

Některé mudry známe také z obrazů či soch náboženských postav především východních kultur, např. Buddha držící Abhaja či Dhjána mudru , ale také západních kultur, např. Ježíš držící Prána či Prthiví mudru (v byzantských malbách) nebo Ardhapatáká mudru .

Mudry a jejich vztah k dalším systémům:

Mudry ovlivňují tok energie v těle, a proto mají přímou souvislost také s čakrami,pěti prvky, meridiány, pránou a pěti větry. Níže uvádíme pouze stručné informace o těchto souvisejících systémech. Pro podrobnější informace doporučujeme například stránky www.yogaindailylife.org

- ↑ -

Čakry

Čakry jsou energetická centra v těle, jejichž oslabení vyvolává psychické či fyzické bloky a je příčinou nemocí. Těchto energetických center je v těle mnoho, avšak mezi nejdůležitější patří sedm základních čaker. Zde uvádíme jejich přibližné umístění v těle a stručnou charakteristiku. U každé čakry uvádíme také tzv. bídža mantru (viz úvod k mantrám), která vytváří zvukovou vibraci stimulující nejvíce právě tu čakru, ke které přísluší.

1. čakra - kořenová (múládhára):

mezi konečníkem a pohlavními orgány; barva červená; prvek země; bídža mantra lam; ovlivňuje vitalitu

2. čakra - sakrální (svádhišthána):

dva prsty pod pupkem; barva oranžová; prvek voda; mantra vam; ovlivňuje sexuální energii a tvořivost

3. čakra - solární (manipúra):

oblast solárního plexu; barva žlutá; prvek oheň; mantra ram; ovlivňuje vůli, sebevědomí a pocit já

4. čakra - srdeční (anáhata):

střed hrudníku; barva zelená či růžová; prvek vzduch; mantra jam; ovlivňuje vztahy, pocity lásky

5. čakra - krční (višuddha):

oblast krku, ohryzek; barva modrá; prvek prostor; mantra ham; ovlivňuje komunikaci a schopnost vyjádření

6. čakra - čelní, třetí oko (ádžňá):

mezi obočím; barva indigově modrá či fialová; Vědomí; mantra óm (aum); ovlivňuje intuici a nadsmyslové vnímání

7. čakra - korunní (sahasrára):

na vrcholku hlavy; barva bílá či fialovobílá; mantra óm (aum) či ticho; spojení s univerzem

- ↑ -

Pět základních prvků (elementů)

Pět základních prvků tvoří země, prostor, voda, vzduch a oheň, které na sebe vzájemně působí. V čínské teorii pěti prvků se místo prostoru užívá kov a místo vzduchu dřevo. V některých překladech se namísto prostor užívá éter (ether) . V uvedeném pořadí se posilují, a to do kruhu, tj. např. vzduch posiluje oheň, oheň posiluje zemi, v opačném pořadí se oslabují, tj. např. země oslabuje oheň, oheň oslabuje vzduch.

Danému prvku odpovídají určité orgány v těle, které se taky navzájem posilují či oslabují. Níže uvedená tabulka prvků znázorňuje, k jakému prvku přináleží jaký orgán, a dále části těla, prsty (pro držení muder), smysly, smyslové orgány nebo psychické a emoční projevy.

V čínském systému fengshui (výslovnost je fangšwei), který se zabývá harmonizací člověka a prostředí, jež ho obklopuje, jsou základním prvkům přiřazeny též směry, roční období, kvality počasí či teplotní pocity, planety a barvy.

V následující tabulce uvádíme tzv. biologické hodiny, tj. denní dobu, v níž je daný tělesný orgán nejaktivnější a kdy je také vhodné jej léčit a příliš nezatěžovat. Po fázi nejvyšší aktivity daného orgánu nastává útlum trvající dvě hodiny.

Podle východní medicíny existuje souvislost mezi oslabeným orgánem (např. játra) a potížemi se souvisejícími částmi těla (šlachy, oči) a také souvisejícími projevy emocí (hněv).

- ↑ -

Tabulka pěti základních prvků

Základní prvkyZeměProstor (Kov)VodaVzduch (Dřevo)Oheň
Životní orgánSlinivka, slezinaPlíceLedvinyJátraSrdce
Dutý orgánŽaludekTlusté střevoMočový měchýřŽlučníkTenké střevo
ChuťSladkáOstráSlanáKyseláHorká
Část tělaSvalyKůžeCévyŠlachy, vazyKosti
PrstPrsteníčekProstředníčekMalíčekUkazováčekPalec
Smyslový orgánÚstaNosUšiOčiJazyk
SmyslHmatČichSluchZrakChuť
PocitStarostSmutekStrachHněvVzrušení
Fyzický projev pocituZpěvVzlykotSténáníKřikSmích
SměrStředZápadSeverVýchodJih
Roční obdobíZměna obdobíPodzimZimaJaroLéto
PočasíVlhkoSuchoChladVítrTeplo
BarvaŽlutá, béžováBílá, zlatáČerná, modráZelenáČervená, růžová
PlanetaSaturnVenuše či JupiterMerkurJupiter či VenušeMars

- ↑ -

Orgánové hodiny

1 hod – 3 hod3 hod – 5 hod5 hod – 7 hod 7 hod – 9 hod9 hod – 11 hod11 hod – 13 hod
JátraPlíceTlusté střevo ŽaludekSlinivka, slezinaSrdce

13 hod – 15 hod15 hod – 17 hod17 hod – 19 hod 19 hod – 21 hod21 hod – 23 hod23 hod – 1 hod
Tenké střevoMočový měchýřLedviny Osrdečník,
krevní oběh
Trojitý ohřívač, soustředění energieŽlučník

- ↑ -

Meridiány

Podle čínské medicíny se v těle člověka nacházejí energetické dráhy (tzv. meridiány) a energetické body, které zajišťují rovnováhu a správné fungování tělesných orgánů i těla jako celku. Stimulování těchto bodů a drah využívá k léčení akupunktura či akupresura. Protože energetické dráhy a energetické body se vyskytují i na prstech a v dlani, tlakem na tyto body při držení mudry dochází též k harmonizaci toku energie a příznivému ovlivnění příslušných orgánů.

- ↑ -

Prána a teorie pěti větrů

Podle indického pojetí prána (v sanskrtu dech, dech života) znamená životní sílu, vitalitu, která prostupuje celý vesmír a proniká vším, co existuje. Prána se dělí na pět dechů (větrů, prán):

Udána- v oblasti hlavy, souvisí s pátou čakrou;
proudí od srdce k hlavě a do mozku, provází probuzení síly kundaliní;
je spojena s prvkem prostor a prostředníčkem;
lze aktivovat např. pomocí dechu udždžájí a těmito mudrami
Prána- souvisí s oblastí šíje a čtvrtou čakrou;
proudí od nosních dírek k srdci, řídí zásobení kyslíkem;
je spojena s prvkem vzduch (někdy s prvkem voda) a ukazováčkem;
lze posilovat např. pomocí dechu udždžájí a prána mudrou
Vjána- v hřbetní oblasti, působí v celém těle;
ovlivňuje krevní oběh a nervový systém;
je spojena s prvkem voda (někdy s prvkem vzduch) a malíčkem;
lze posilovat zadržováním dechu a těmito mudrami a bandhami
Samána- v křížové a bederní oblasti;
souvisí s třetí čakrou a trávením, soustřeďuje energii z dýchání, jídla i mentálních procesů;
je spojena s prvkem oheň a palcem;
lze posilovat těmito mudrami
Apána- v oblasti kostrče, souvisí s první a druhou čakrou;
ovlivňuje spodní část těla, řídí vyměšování;
je spojena s prvkem země a prsteníčkem;
lze posilovat těmito mudrami

Vzduch, který nadechneme, vstupuje do těla jakožto prána. Přijde do plic jako vjána. Po jídle následuje dýchání, pomocí něhož jídlo trávíme, a to je samána. Poté, když je jídlo v tlustém střevě a vychází konečníkem, je tu apána. Během meditace, kdy se dech stává velmi jemným a je spojený s klidem a pocity zbožnosti, je to udána.

- ↑ -

Osobní zkušenosti s mudrami

Některé mudry používáme již mnoho let, jiné jsme začali více používat až poslední dobou. Sami na sobě si ověřujeme, že mudry významně působí a mohou pomoci. Pokusili jsme se roztřídit mudry podle jejich účinků, aby je mohl snadno vyhledat ten, kdo je potřebuje. Určitý problém nebo konkrétní část těla můžete vyhledat podle abecedy a objeví se vám mudry, které s tím souvisí.

Pokud používáme mudru na určitý problém, snažíme se ji užívat opakovaně po určitou dobu a pozorovat její účinky. Některé se dají postřehnout téměř okamžitě, jiné se projeví až po delším čase. Je pochopitelně dobré podpořit řešení problému úpravou návyků, cvičením, bylinkami, vhodnou stravou apod.

Přehled všech muder vychází z našich, často náhodně sesbíraných, poznatků a zkušeností. Do seznamu jsme však zařadili i mudry, které nemáme osobně vyzkoušené (například ty, jež jsou na určité specifické nemoci a problémy), zde jsme se opírali především o knihu Mudry od Gertrud Hirschi, která obsahuje mnoho cenných rad a zkušeností, a určitě ji doporučujeme každému, kdo by se tomuto tématu chtěl věnovat podrobněji.

Uvítáme všechny vaše osobní zkušenosti, které s použitím muder souvisí a o které byste se chtěli podělit. Jistě by to mohlo pomoci i druhým.

Přejeme vám hodně úspěchů při zkoušení určité mudry, kéž vám pomůže, v čem je třeba. A přejeme také hodně radosti a inspirace v objevování nového.

Lenka a Petr

- ↑ -