ABHAJA MUDRA-   bezpečí

(ABHAYA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - pravá ruka je mírně pokrčená, dlaň na úrovni ramene
     natažené prsty směřují vzhůru, dlaň směřuje dopředu
 • - levá ruka je položená v klíně či na stehně dlaní vzhůru
     prsty jsou uvolněně natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - strach
 • mysl - síla
 • mysl - klid

 • - osvobozuje mysl od strachu
 • - dodává pocit odvahy a síly
 • - zklidňuje mysl
 • - ochranné gesto
 • Teorie pěti prvků:
 • strach je známkou slabosti či oslabení některého prvku:
 • oheň - strach z druhých
 • vzduch - strach být druhými omezován
 • prostor - strach z příliš malého či příliš velkého odstupu od druhých,
                  - strach z osamělosti
 • země - strach ze změn
 • voda - strach ze života vůbec
 • Poznámka:
 • Tuto mudru drží Amóghasiddhi Buddha, jeden z transcendentálních buddhů (ten, jenž "odhodlaně směřuje k cíli"), symbolizující úspěšné uskutečňování dobrých činů.

- ↑ -

AGNIVARDHAKA či SÚRJA MUDRA-   trávení

(AGNIVARDHAKA MUDRA or SURYA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - ohneme prsteníček a přitlačíme ho palcem
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - strach
 • štítná žláza
 • cholesterol
 • obezita

 • trávení
 • zácpa
 • nechutenství
 • metabolismus
 • tělesná teplota
 • třes
 • oči

 • - pomáhá odstranit pocity úzkosti a strachu
 • - působí příznivě na štítnou žlázu
 • - redukuje množství škodlivého cholesterolu
 • - pomáhá snížit tělesnou hmotnost
 • - odstraňuje přebytečný tuk v těle
 • - napravuje problémy trávicího ústrojí
 • - pomáhá při zácpě
 • - pomáhá při nechutenství
 • - má příznivý vliv na zpomalený metabolismus
 • - pomáhá snášet chlad, zvyšuje tělesnou teplotu
 • - pomáhá při třesu z chladu
 • - zlepšuje zrak
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem oheň. Protože představuje energii ohně (oslabuje prvek země), není vhodná pro ty, kteří mají příliš ohně - trpí mastnou pletí, akné, vředy a jsou vznětlivé povahy.

- ↑ -

AGÓČARÍ MUDRA-   duchovní vhled

(AGOCHARI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - oči směřují ke špičce nosu, klidně dýcháme
 • - ruce drží Džňána mudru nebo Čína mudru
 • - jakmile jsou oči unavené, mudru ukončíme

Čemu pomáhá:

 • mysl - koncentrace
 • nervový systém
 • 1. čakra

 • - pomáhá při koncentraci
 • - zklidňuje nervový systém
 • - stimuluje první čakru

- ↑ -

ÁKÁŠA MUDRA-   vědomí vnitřního prostoru

(AKASHA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - obě ruce jsou položené nad koleny dlaněmi vzhůru
 • - palec je spojený s prostředníčkem, ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - překážky
 • mysl - emoce
 • energie
 • hemisféry

 • rovnováha v organismu
 • limbický systém

 • kosti
 • zuby
 • srdce
 • uši

 • - odstraňuje překážky či odpor v mysli
 • - uklidňuje emoce
 • - dodává energii, lehké vzrušení
 • - pomáhá ke spolupráci levé a pravé mozkové
     hemisféry
 • - navozuje vnitřní rovnováhu
 • - příznivě ovlivňuje limbický systém
     (odpovídající za pocity, nálady)
 • - dodává sílu do kostí
 • - pomáhá při bolestech zubů
 • - pomáhá při srdeční slabosti
 • - pomáhá při bolestech uší
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem prostor.

- ↑ -

ÁKÁŠI MUDRA-   pohled na nebesa

(AKASHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - hlava mírně zakloněná, brada zvednutá
 • - oči směřují vzhůru k třetímu oku
 • - jazyk je zatočený a špička se dotýká horního patra
 • - pozorujeme dech: výdech, zadržení, nádech, zadržení
 • Cvičení:
 • - meditační sed
 • - hluboký nádech a záklon hlavy
 • - zadržíme dech, dokud je to příjemné
 • - výdech a návrat do původní polohy

Čemu pomáhá:

 • mysl - emoce
 • mozek
 • hemisféry

 • rovnováha v organismu


 • limbický systém

 • štítná žláza
 • 5. čakra

 • - uklidňuje emoce
 • - aktivuje mozek, může vést k lehkému transu
 • - pomáhá ke spolupráci levé a pravé mozkové
     hemisféry
 • - vytváří vnitřní rovnováhu
 • - jazyk na patře aktivuje důležité meridiány,
     a tím harmonizuje celé tělo
 • - příznivě ovlivňuje limbický systém
     (řídící pocity a nálady)
 • - aktivuje štítnou žlázu
 • - působí na pátou čakru

- ↑ -

AŇDŽALI či NAMASKÁRA MUDRA-   pozdrav; modlitba

(ANJALI or NAMASKARA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce dáme dlaněmi k sobě před hrudní kostí či před čelem
 • - mezi dlaněmi necháme malý prostor
 • - při pozdravu mírně ukloníme hlavu
 • - mudra může být spojena s následným vztažením rukou vzhůru k nebi

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid


 • mysl - uvolnění
 • energie
 • hemisféry
 • 4. čakra
 • 6. čakra

 • - uklidňuje mysl
 • - dodává myšlenkám jasnost (při rozhodování)
 • - dodává pocit rovnováhy, vnitřního klidu a míru
 • - odstraňuje stres a úzkost
 • - zklidněním mysli dodává energii do celého organismu
 • - koordinuje levou a pravou mozkovou hemisféru
 • - otevírá srdeční čakru
 • - stimuluje intuitivní vnímání
 • Poznámka:
 • V Indii se toto gesto používá jako pozdrav či poděkování. Namasté či Namaskára je výraz poděkování a úcty ("Božství ve mně se klaní božství v tobě"). Často je to následováno vztažením rukou k nebi, neboť tak se v Indii vzdávala úcta světcům či Bohu. V křesťanství bylo toto gesto pro svoji sílu zakázáno a poté povoleno pouze kněžím.

- ↑ -

APÁNA MUDRA-   životní dech, energetická mudra

(APANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - obě ruce
 • - prostředníček a prsteníček spojíme s palcem
 • - ukazováček a malíček jsou nataženy

Čemu pomáhá:

 • mysl - síla
 • mysl - sebevědomí
 • mysl - komunikace
 • energie
 • rovnováha v organismu
 • periferní oblasti
 • odpadní látky
 • zácpa
 • hemoroidy
 • močový měchýř
 • ledviny
 • cukrovka
 • trávení

 • - dodává sílu pro nové začátky, nové vize
 • - posiluje sebevědomí
 • - pomáhá zlepšit komunikaci a vztahy s druhými
 • - dodává energii
 • - nastoluje vnitřní rovnováhu
 • - dodává energii do periferních oblastí těla
 • - odvádí odpadní látky z těla
 • - pomáhá při zácpě
 • - pomáhá při hemoroidech
 • - pomáhá při problémech s močovými cestami
 • - odstraňuje bolesti močových cest
 • - reguluje cukrovku
 • - pomáhá při problémech se zažíváním
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem prostor.
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra aktivuje jeden z pěti životních dechů, apánu, která souvisí s vyměšováním.

- ↑ -

APÁNAVÁJU či HRDAJA MUDRA-   zachránce života, srdeční mudra

(APANAVAYU or HRDAYA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - obě ruce
 • - ukazováček je ohnutý ke kořeni palce
 • - prostředníček i prsteníček spojeny s palcem
 • - malíček vzpřímený

Čemu pomáhá:

 • srdce
 • krev
 • zuby
 • hlava
 • překyselení
 • trávení
 • tělesná teplota
 • odpadní látky
 • žaludek

 • - první pomoc při bušení srdce a infarktu
 • - snižuje vysoký krevní tlak
 • - pomáhá při bolesti zubů
 • - pomáhá při bolesti hlavy
 • - pomáhá při překyselení organismu
 • - pomáhá při problémech se zažíváním
 • - upravuje teplotu těla
 • - odstraňuje plyny z břicha
 • - léčí žaludek, pomáhá odstranit plyny z žaludku
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem země.
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra aktivuje jeden z pěti životních dechů, apánu, která souvisí s vyměšováním.
 • Poznámka:
 • Srdeční potíže souvisí s přehnaným smyslem pro povinnost; člověk si nenachází čas na relaxaci a na vlastní potřeby.

- ↑ -

ARDHAČAKRÁSANA-   poloviční most

(ARDHACHAKRASANA)

 • Jak držet mudru:
 • - ležíme na zádech
 • - pokrčíme nohy a chodidla položíme na zem
 • - paty jsou od sebe na šířku boků
 • - rukama se chytneme za kotníky
 • - nádech: zvedneme zadeček a záda
 • - zadržení dechu: stáhneme svěrač a svaly pánevního dna
 • - výdech: uvolníme napětí a obratel po obratli se vracíme k zemi
 • - opakujeme několikrát za sebou

Čemu pomáhá:

 • pánevní dno
 • záda
 • páteř
 • 1. čakra

 • - posiluje a zpevňuje svaly pánevního dna
 • - pomáhá při bolesti zad, posiluje zádové svaly
 • - pomáhá rovnat páteř při skolióze
 • - stimuluje první čakru

- ↑ -

ARDHAPATÁKÁ-   poloviční vlajka

(ARDHAPATAKA)

 • Jak držet mudru:
 • - pravá ruka je ohnutá v lokti, dlaň směřuje od těla
 • - ukazováček a prostředníček jsou vzpřímené
 • - prsteníček a malíček jsou ohnuté
 • - palec je mírně ohnutý a směřuje ze strany ke kořeni ukazováčku

Čemu pomáhá:

 • mysl - strach
 • mysl - klid

 • - osvobozuje mysl od strachu z nepříjemností
 • - zklidňuje mysl
 • - ochranné gesto
 • Poznámka:
 • Mudra odkazuje například k pojmům vlajka, břeh řeky a oba. Mudru drží bůh větru Vájů, ale zobrazován s touto mudrou je také Kristus.

- ↑ -

ÁŠVINÍ MUDRA-   jezdec na koni

(ASHVINI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - uvědomíme si dech, uvolníme tělo
 • - soustředíme se na oblast konečníku
 • - stáhneme svaly konečníku - vydržíme pár vteřin
 • - povolíme a relaxujeme svaly a opakujeme, dokud je to příjemné
 • - cvičení omezíme na svaly konečníku, ostatní časti těla jsou uvolněné
 • Cvičení 1:
 • - provádíme v lehu na zádech s koleny přitaženými k břichu
    (ne k bradě - záda jsou rovná), lýtka leží na zadní části stehen
 • Cvičení 2 (ne pro nemocné s dělohou):
 • - meditační pozice
 • - nádech, několik rychlých kontrakcí, při výdechu relaxace
 • - několikrát opakujeme
 • - přitáhneme bradu k hrudní kosti
 • - uvolníme se, vydechneme a vnímáme energii

Čemu pomáhá:

 • břicho
 • děloha
 • těhotenství
 • pánevní dno
 • 3. čakra

 • - příznivě působí na vnitřní oblast břicha
 • - příznivě působí na dělohu
 • - jedno z nejdůležitějších cvičení pro přípravu k porodu
 • - posiluje svaly pánevního dna
 • - dodává energii třetí čakře
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, apánu, která souvisí s vyměšováním.

- ↑ -

BHRÁMARA MUDRA-   včelí mudra

(BHRAMARA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - obě ruce
 • - ukazováček je stočený ke kořeni palce
 • - bříško palce se dotýká ze strany nehtu prostředníčku
 • - prsteníček a malíček jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • alergie
 • imunitní systém
 • střeva
 • mandle

 • - odstraňuje kořeny alergie
 • - posiluje imunitní systém
 • - pomáhá při obnově střevní flóry
 • - pomáhá při zánětu či zvětšování mandlí

- ↑ -

BHRÁMARÍ MUDRA-   bzučení hmyzu či bzučení včely

(BHRAMARI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - ruce zvedneme, tak aby byly lokty na úrovni ramen
 • - zklidníme dech, pak nadechneme nosem
 • 1. varianta:
 •     - palce přitlačíme na uši
 •     - ukazováčky a prostředníčky položíme na víčka zavřených očí
 •     - prsteníčky sevřeme ze stran nos
 •     - malíčky přiložíme na zavřená ústa
 • 2. varianta:
 •     - palce přitlačíme na uši
 •     - ukazováčky dáme na víčka zavřených očí
 •     - prostředníčky sevřeme ze stran nos
 •     - prsteníčky a malíčky přiložíme na rty
 • - prsty svírající nos uvolňujeme pro výdech a nádech
 • - při výdechu vytváříme souvislý bzučivý zvuk
 • - soustředíme pozornost na tento zvuk či na jiný, který se objeví
 • - po 5-12 opakováních se zhluboka nadechneme, uvolníme ruce,
     položíme je na kolena a klidně dýcháme
 • - celé několikrát opakujeme
 • - při uvolnění můžeme zaslechnout zvuky vycházející z nitra - tzv. nády
 • - celé lze provádět i potichu s tím, že si "bzučení" pouze představujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid


 • mysl - koncentrace
 • hemisféry
 • imunitní systém

 • - pročišťuje a zklidňuje mysl
 • - pomáhá odtáhnout se od vnějších záležitostí;
     nastoluje klid a mír
 • - posiluje koncentraci
 • - harmonizuje obě mozkové hemisféry
 • - posiluje imunitní systém
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, udánu, která probíhá od srdce k hlavě a probouzí hadí sílu kundaliní.
 • Poznámka:
 • U tohoto cvičení jsou doporučovány zádrže a jejich prolužování mezi nádechem a výdechem. Pokud přicházejí samovolně, je to zcela v pořádku, ale násilné zadržování dechu není vhodné.
 • Tato mudra má různé obměny. Samotné držení pozic prstů se nazývá Šanmukhi mudra. Držení pozic prstů, ale s koncentrací na vnitřní ticho se nazývá Jóni mudra. Cvičení s vydáváním bzučivého zvuku je Bhrámarí mudra. Lze provádět samotné "bzučení" v meditační pozici s rukama na kolenou.

- ↑ -

BHÚČARI MUDRA-   pohled do prázdna

(BHUCARI / BHOOCHARI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice (nejlépe před bílou zdí)
 • - pravá ruka je zvednutá, dlaň směřuje k podlaze, prsty natažené
 • - palec je mezi nosem a horním rtem
 • - levá ruka v klíně, dlaní vzhůru
 • - očima asi minutu upřeně pozorujeme malíček pravé ruky
 • - pak ruku uvolníme, ale díváme se stále tam, kde byl malíček
 • - co nejdéle se na tento bod koncentrujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - koncentrace
 • paměť

 • - zklidňuje mysl, pomáhá překonat negativní pocity
 • - posiluje koncentraci
 • - posiluje paměť

- ↑ -

BHUDŽANGA MUDRA-   hadí dýchání

(BHUJANGA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - pohodlný meditační posed
 • - ruce drží Apána mudru
 • - polkneme vzduch, jako by to byla voda, a vedeme ho do břicha
 • - chvíli ho tam podržíme (břicho mírně vyklenuté)
 • - pak necháme vzduch vyjít ven za pomoci krknutí
 • - pokud krknout zpočátku nejde, nevadí, vzduch vyjde samovolně
 • - opakujeme 3 - 5 krát za sebou

Čemu pomáhá:

 • břicho
 • trávení

 • - posiluje břicho; odstraňuje plynatost
 • - příznivě působí na trávicí systém; zbavuje hladu

- ↑ -

BHÚMISPARŠA MUDRA-   osvícení, kontakt se zemí

(BHUMISPARSHA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - pravá ruka leží na stehně dlaní dolů; prsty směřují k zemi nebo se země dotýkají
 • - levá ruka leží na stehně dlaní nahoru a drží Dhjána mudru

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - uvědomění

 • - nastolení klidu, překonání zloby a zášti
 • - jednota mezi vnitřním a vnějším, samsárou a nirvánou
 • Poznámka:
 • Tuto mudru drží Akšóbhja Buddha, jeden z transcendentálních buddhů, představující aspekt "nepohnutelnosti" a schopnosti odlišit skutečnost od iluze. Je to též gesto Gautamy Buddhy, který zvítězil nad démonem Márou a bere si Zemi za svědka svého osvícení pod stromem bódhi. Připomíná důležitost splnění světských povinností a závazků.

- ↑ -

BRAHMA MUDRA-   všeprostupující Vědomí

(BRAHMA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - obě ruce
 • - palec je sevřen ostatními prsty
 • - ruce jsou v položeny v klíně, hřbety rukou směřují dolů
 • - třetí články prstů se dotýkají a mírně na sebe tlačí
 • Cvičení krční páteře:
 • - rovný sed
 • - otočíme hlavu doprava, brada je vodorovně, oči sledují směr k pravému rameni
 • - otočíme, jak to jde nejvíc, držíme pozici 3-5 nádechů a výdechů
 • - vrátíme hlavu do výchozí polohy a zopakujeme totéž na levou stranu
 • - vrátíme hlavu do výchozí polohy a zakloníme ji dozadu
 • - pohled směřuje mezi obočí
 • - opět vydržíme 3-5 nádechů a výdechů a vrátíme hlavu zpět
 • - předkloníme hlavu, bradu dáme co nejvíce na prsa
 • - oči směřují ke špičce nosu
 • - celé několikrát opakujeme
 • - lze provádět i se zavřenýma očima

Čemu pomáhá:

 • energie
 • dýchání
 • plíce
 • páteř
 • krk

 • - energetizuje celý systém
 • - poloha rukou pomáhá udržet plný dech
 • - důkladné dýchání rozšiřuje plíce
 • - posiluje svaly kolem krční páteře
 • - zamezuje hromadění krve, otokům a napětí v oblasti krku
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra stimuluje jeden z životních dechů - vjánu, související s plícemi a srdeční čakrou.

- ↑ -

BUDDHI MUDRA -   rovnováha tekutin

(BUDDHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - spojíme palec a malíček
 • - ostatní prsty jsou uvolněně natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvědomění

 • mysl - komunikace
 • ledviny
 • močový měchýř
 • oči
 • ústa
 • chuť k jídlu

 • - pomáhá člověku spojit se s vnitřními pocity
 • - posiluje víru, intuici, prociťování
 • - pomáhá zlepšit komunikaci a vztahy s druhými
 • - zajišťuje rovnováhu tekutin v těle
 • - působí příznivě na ledviny a močový měchýř
 • - odstraňuje pálení očí
 • - odstraňuje sucho v ústech
 • - upravuje chuť k jídlu
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra aktivuje jeden z pěti životních dechů, vjánu, která souvisí s krevním oběhem a nervovou soustavou.

- ↑ -

ČÍNA MUDRA-   vedení

(CINA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - obě ruce položíme na stehna dlaněmi dolů
 • - palec je spojen s ukazováčkem; ostatní prsty jsou natažené
 • 1. varianta:   ukazováček směřuje ke špičce palce
 • 2. varianta:   bříško palce směřuje ke straně nehtu ukazováčku
 • 3. varianta:   ukazováček směřuje mezi první a druhý článek palce
  a palec mírně tlačí na nehet ukazováčku

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - uvolnění
 • mysl - rovnováha
 • mysl - koncentrace
 • mysl - uvědomění
 • mysl - deprese
 • mozek
 • nespavost
 • letargie
 • hysterie

 • srdce
 • krev
 • hypofýza

 • 6. čakra

 • - čistí mysl, vyjasňuje myšlenky, navozuje klid a mír
 • - odstraňuje napětí a stres
 • - ustavuje rovnováhu mysli
 • - napomáhá koncentraci
 • - pomáhá nevědomost obrátit v poznání, uvědomění
 • - působí pozitivně při stavech deprese
 • - zlepšuje paměť, bystří inteligenci
 • - pomáhá proti nespavosti
 • - pomáhá proti letargii
 • - má příznivý vliv na psychiku člověka,
     pomáhá při hysterii, zlosti
 • - uvolňuje srdce
 • - pomáhá při vysokém krevním tlaku
 • - má příznivý účinek na funkci hypofýzy
     a produkci hormonů hypofýzy
 • - stimuluje šestou čakru
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem prostor.
 • Poznámka:
 • Pokud jsou dlaně otočeny vzhůru, označuje se tato mudra jako Džňána mudra.
 • Na buddhistických sochách tato mudra symbolizuje předávání Buddhova učení. Jedna ruka drží mudru před hrudí, kdy hřbet ruky směřuje k tělu a dlaň od těla, a druhá ruka je položená v klíně. To se pak označuje jako Vitarka mudra.

- ↑ -

DHARMAČAKRA MUDRA-   otáčení kola dharmy

(DHARMACHAKRA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - obě ruce držíme v úrovni srdce
 • - ukazováček spojený s palcem vyváří kruh, ostatní prsty jsou natažené
 • - pravý palec se dotýká levého prostředníčku
 • - dlaň pravé ruky je obrácená od těla a je výše
 • - dlaň levé ruky je obrácená k tělu a je níže

Čemu pomáhá:

 • mysl - změny

 • mysl - uvědomění

 • - pomáhá přijmout neustálé změny - "Vše pomine."
 • - pomáhá přijmout změnu názorů, postojů, naladění
 • - pomáhá obrátit nevědomost v uvědomění a poznání
 • Poznámka:
 • Tuto mudru drží Vajróčana Buddha, jeden z transcendentálních buddhů, jenž symbolizuje "plné osvícení", moudrost, prázdnotu. Mudra je též spojována s promluvami Gautamy Buddhy a symbolizuje jeho učení o koloběhu životů, s tím spojeného utrpení a o vymanění se z tohoto utrpení pomocí dharmy neboli nauky.

- ↑ -

DHJÁNA či SAMÁDHI MUDRA-   meditace

(DHYANA or SAMADHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - obě ruce leží v klíně a vytvářejí misku
 • - dlaně jsou otočeny vzhůru
 • - prsty pravé ruky leží na prstech ruky levé
 • - palce jsou spojeny

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • mysl - emoce
 • mysl - klid
 • energie

 • - odstraňuje stresy a napětí
 • - uklidňuje smysly, emoce
 • - přináší klid a rovnováhu mysli
 • - má pozitivní účinek pro celé tělo
 • - dodává do celého těla energii
 • Poznámka:
 • Tuto mudru drží Amitábha Buddha, jeden z transcendentálních buddhů, buddha "nekonečného světla", který symbolizuje transformaci, duchovní vývoj. S touto mudrou je též zobrazován Gautama Buddha neboli Buddha Šákjamuni, když meditoval pod stromem bódhi a dosáhl osvícení.

- ↑ -

DYNAMICKÁ MUDRA-   pohyby prstů

(DYNAMIC MUDRA)
 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - po celou dobu vědomě a pomalu dýcháme
 • - s výdechem postupně spojujeme bříška prstů, s nádechem prsty narovnáme
 • - s výdechem můžeme ještě přidat příslušný zvuk
 • spojujeme postupně:
 •     - palec s ukazováčkem; slabika "sá"
 •     - palec s prostředníčkem; slabika "tá"
 •     - palec s prsteníčkem; slabika "ná"
 •     - palec s malíčkem; slabika "má"
 • - opakujeme s tím, že se palec dotýká nehtu daného prstu
 • - znovu opakujeme, ale palec stlačuje ohnutý prst,
     špička ohnutého prstu směřuje ke kořeni palce
 • - provádíme 5-30 minut

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - uvolnění
 • mysl - koncentrace
 • energie
 • mozek
 • nervový systém

 • - zklidňuje mysl
 • - uvolňuje mysl a tím celé tělo
 • - napomáhá koncentraci
 • - harmonizuje a dodává energii do celého těla
 • - podporuje mozkovou aktivitu
 • - uklidňuje nervy

- ↑ -

DŽALANDHARA BANDHA-   přitažení brady k hrudi

(JALANDHARA BANDHA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - narovnáme záda, vydechneme a bradu přitiskneme ke hrudi
 • - v této pozici můžeme provádět dlouhé nádechy a výdechy,
     nebo na chvíli dech zadržet
 • - uvolníme napětí
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mozek
 • krk

 • - aktivuje mozkovou činnost, může vést k lehkému transu
 • - odstraňuje napětí v krční oblasti
 • Poznámka:
 • Bandha pomáhá zadržovat dech a ve spojení s dechem udždžájí má další očistné účinky. Džalandhara bandha je součástí Mahá bandhy.

- ↑ -

DŽŇÁNA MUDRA-   uvědomění, poznání

(GYANA / JNANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - obě ruce leží nad koleny dlaněmi vzhůru
 • - palec je spojen s ukazováčkem; ostatní prsty jsou natažené
 • 1. varianta:   ukazováček směřuje ke špičce palce
 • 2. varianta:   bříško palce směřuje ke straně nehtu ukazováčku
 • 3. varianta:   ukazováček směřuje mezi první a druhý článek palce
  a palec mírně tlačí na nehet ukazováčku

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - uvolnění
 • mysl - rovnováha
 • mysl - koncentrace
 • mysl - uvědomění
 • mysl - deprese
 • mozek
 • nespavost
 • letargie
 • hysterie

 • srdce
 • krev
 • hypofýza

 • 6. čakra

 • - čistí mysl, vyjasňuje myšlenky, navozuje klid a mír
 • - odstraňuje napětí a stres
 • - ustavuje rovnováhu mysli
 • - napomáhá koncentraci
 • - pomáhá nevědomost obrátit v poznání, uvědomění
 • - působí pozitivně při stavech deprese
 • - zlepšuje paměť, bystří inteligenci
 • - pomáhá proti nespavosti
 • - pomáhá proti letargii
 • - má příznivý vliv na psychiku člověka,
     pomáhá při hysterii, zlosti
 • - uvolňuje srdce
 • - pomáhá při vysokém krevním tlaku
 • - má příznivý účinek na funkci hypofýzy a produkci
     hormonů hypofýzy
 • - stimuluje šestou čakru
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem prostor.
 • Poznámka:
 • Pokud jsou dlaně otočeny dolů místo nahoru, jedná se o Čína mudru.
 • Na buddhistických sochách tato mudra symbolizuje předávání Buddhova učení. Jedna ruka drží mudru před hrudí, kdy hřbet ruky směřuje k tělu a dlaň od těla, a druhá ruka je položená v klíně. To se pak označuje jako Vitarka mudra.

- ↑ -

GANÉŠA MUDRA-   překonání překážek

(GANESHA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce spojíme před hrudí; předloktí je vodorovně
 • - levá ruka je obrácená ven, pravá k tělu
 • - ruce jsou vzájemně zaklesnuty pomocí zahnutých prstů
 • - výdech - ruce táhneme od sebe, ale nerozpojíme
 • - nádech - uvolnění
 • - opakujeme 6x a poté prohodíme ruce a znovu 6x opakujeme
 • - místo vodorovného držení rukou lze držet diagonálně

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • mysl - překážky
 • mysl - otevřenost
 • mysl - síla
 • krev
 • srdce
 • 4. čakra

 • - uvolňuje napětí
 • - pomáhá překonávat odpor a překážky
 • - dodává odvahu, otevřenost
 • - dodává sílu
 • - stimuluje krevní oběh
 • - stimuluje srdeční aktivitu; posiluje srdeční svaly
 • - otvírá srdeční čakru
 • Poznámka:
 • Ganéša je bůh se sloní hlavou a je symbolem šťastného překonávání překážek.

- ↑ -

GARUDA MUDRA-   Garuda - mýticky pták

(GARUDA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - pravou dlaň položíme na hřbet levé ruky; ruce zkřížené
 • - posuneme ruce proti sobě, až se zachytíme palci
 • - ostatní prsty máme natažené
 • 1. varianta:
 •     - ruce držíme před hrudí
 •     - při výdechu - ruce zatneme do pěsti
 •     - při nádechu - ruce uvolníme, prsty natáhneme
 • 2. varianta:
 •     - ruce postupně klademe do oblastí
         dolního břicha, soláru plexu, hrudní kosti (zde natažené prsty
         roztáhneme od sebe) vždy po dobu 10 nádechů a výdechů

Čemu pomáhá:

 • mysl - emoce
 • vyčerpání
 • energie
 • menstruace
 • žaludek
 • dýchání
 • krev
 • pánev
 • pánevní dno

 • - pomáhá při proměnlivých náladách
 • - dodává energii, pomáhá při vyčerpání
 • - energetizuje a posiluje orgány celého těla
 • - uvolňuje a pomáhá při menstruačních bolestech
 • - pomáhá při žaludečních potížích
 • - pomáhá při dýchacích potížích
 • - aktivuje tok krve
 • - posiluje oblast pánve
 • - posiluje oblast pánevního dna
 • Poznámka:
 • Garuda je hinduistický bůh v podobě ptáka, který slouží jako vozidlo boha Višnua. Chrání před hadím uštknutím a pomáhá odstraňovat jedy z těla.

- ↑ -

HÁKINÍ MUDRA-   Hákiní - bohyně 6. čakry

(HAKINI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - špičky palců pravé a levé ruky se dotýkají
 • - špičky ostatních odpovídajících si prstů pravé a levé ruky též
 • - všechny prsty jsou natažené
 • - oči jsou obráceny vzhůru
 • - nádech - špička jazyka se dotýká patra
 • - výdech - jazyk necháme klesnout
 • - hluboké dýchání

Čemu pomáhá:

 • mysl - koncentrace


 • hemisféry

 • mozek

 • dýchání
 • 6. čakra

 • - napomáhá koncentraci
 • - pomáhá při dlouhé a namáhavé mentální činnosti
 • - pomáhá rozpomenout se, najít nápad
 • - nastoluje rovnováhu mezi oběma
     mozkovými hemisférami
 • - dodává energii do mozku,
     otevírá přístup do pravé hemisféry (paměť)
 • - prohlubuje dýchání
 • - stimuluje šestou čakru
 • Poznámka:
 • Při mentální činnosti je dobré nekřížit nohy. Pro aktivaci mozku pomůže Mahá bandha.

- ↑ -

HRDAJA či APÁNAVÁJU MUDRA-   srdeční mudra, zachránce života

(HRDAYA MUDRA or APANAVAYU)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - ukazováček je ohnutý ke kořeni palce
 • - prostředníček i prsteníček spojeny s palcem
 • - malíček vzpřímený

Čemu pomáhá:

 • srdce
 • krev
 • zuby
 • hlava
 • překyselení
 • trávení
 • tělesná teplota
 • odpadní látky
 • žaludek

 • - první pomoc při bušení srdce a infarktu
 • - snižuje vysoký krevní tlak
 • - pomáhá při bolesti zubů
 • - pomáhá při bolesti hlavy
 • - pomáhá při překyselení organismu
 • - pomáhá při problémech se zažíváním
 • - upravuje teplotu těla
 • - odstraňuje plyny z břicha
 • - léčí žaludek, pomáhá odstranit plyny z žaludku
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem země.
 • Poznámka:
 • Srdeční potíže souvisí s přehnaným smyslem pro povinnost; člověk si nenachází čas na relaxaci a na vlastní potřeby.

- ↑ -

JÓGA MUDRA-   pečeť sjednocení

(YOGA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - začneme v pozici se zkříženýma nohama či v sedu na patách
 • - dáme ruce za záda
 • 1.varianta: pravou rukou chytneme levou za zápěstí
 • 2. varianta: levou rukou chytneme pravou pěst
 • - dýcháme klidně a s výdechem se pomalu předkláníme
 • - hlava se dotýká země
 • - vydržíme, jak je nám to příjemné, alespoň několik sekund
 • - s pomalým nádechem se vracíme do původní pozice
 • - můžeme několikrát opakovat

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • mysl - koncentrace
 • mozek
 • hlava
 • skleróza
 • zácpa
 • břišní orgány

 • - přináší uvolnění
 • - pomáhá koncentraci
 • - prokrvuje mozek, zlepšuje jeho funkce
 • - prokrvuje hlavu
 • - působí preventivně proti mozkové skleróze
 • - působí proti zácpě
 • - prokrvuje břišní orgány

- ↑ -

JÓNI MUDRA-   děloha, zdroj

(YONI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - ruce zvedneme, tak aby byly lokty na úrovni ramen
 • - zklidníme dech, pak nadechneme nosem
 • 1. varianta:
 •     - palce přitlačíme na uši
 •     - ukazováčky a prostředníčky položíme na víčka zavřených očí
 •     - prsteníčky sevřeme ze stran nos
 •     - malíčky přiložíme na zavřená ústa
 • 2. varianta:
 •     - palce přitlačíme na uši
 •     - ukazováčky dáme na víčka zavřených očí
 •     - prostředníčky sevřeme ze stran nos
 •     - prsteníčky a malíčky přiložíme na rty
 • - prsty svírající nos uvolňujeme pro výdech a nádech
 • - provádíme nádech, zadržení dechu a výdech
 • - při zadržení dechu se soustředíme na ticho uvnitř nás
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid

 • mysl - koncentrace
 • mysl - uvědomění

 • - ztišení mysli
 • - odříznutí mysli od vnějších vlivů; návrat ke zdroji
 • - posílení koncentrace
 • - pročištění vědomí
 • Poznámka:
 • Tato mudra má různé obměny. Samotné držení pozic prstů se nazývá Šanmukhi mudra. Držení pozic prstů, ale s koncentrací na vnitřní ticho se nazývá Jóni mudra. Cvičení s vydáváním bzučivého zvuku je Bhrámarí mudra.

- ↑ -

KÁKÍ MUDRA-   vrána; havraní zobák

(KAKI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - sedíme v meditační pozici
 • - našpulíme rty do tvaru "O"
 • - oči směřují ke špičce nosu
 • - pomalu a důkladně se nadechneme ústy
 • - zavřeme ústa a zadržíme na 10 sekund dech
 • - vydechneme pomalu nosem
 • - 10x až 30x opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • nervový systém
 • ústa

 • zuby
 • trávení
 • pleť

 • - zklidňuje mysl
 • - zklidňuje nervový systém
 • - má čistící a ochlazující efekt, podporuje tvorbu slin
 • - napomáhá vnímání chutí
 • - čistí dásně, pomáhá od bolesti zubů
 • - má příznivý vliv na zažívací ústrojí
 • - pomáhá udržet čistou pleť

- ↑ -

KÁLÉŠVARA MUDRA-   Káléšvara - vládce času

(KALESHVARA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce držíme před hrudí, lokty směřují do stran
 • - spojíme špičky palců a špičky natažených prostředníčků
 • - prostředníčky směřují k hlavě a palce k nohám
 • - ukazováčky ohneme tak, aby se dotýkaly dvěma články
 • - stejným způsobem ohneme prsteníčky a malíčky
 • - pomalu nadechujeme a vydechujeme
 • - prodlužujeme mezery mezi nádechy a výdechy

Čemu pomáhá:

 • mysl - změny
 • mysl - klid
 • mysl - emoce
 • mysl - koncentrace
 • paměť

 • - pomáhá při změně návyků
 • - utišuje mysl
 • - utišuje emoce
 • - pomáhá koncentraci
 • - podporuje paměť

- ↑ -

KARANA MUDRA-   vypuzení negativní energie

(KARANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - pravou ruku ohneme v lokti na úroveň ramene
 • - dlaň ruky směřuje od těla
 • - ukazováček a malíček jsou uvolněně vzpřímené
 • - prostředníček a prsteníček jsou ohnuté
 • - palec je vzpřímený a může se ze strany dotýkat prostředníčku
 • - pokud sedíme, leží levá ruka v klíně dlaní vzhůru, prsty natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - negace

 • mysl - překážky

 • - zbavuje negativní energie
 • - odvrací mysl od zlých myšlenek
 • - pomáhá odstraňovat překážky
     (negativní myšlenky, nemoce)

- ↑ -

KHÉČARÍ MUDRA-   dosažení blaženosti

(KHECARI, KECHARI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - klidný dech
 • - ústa jsou přivřená, zuby se jemně dotýkají
 • - jazyk stočíme a dotkneme se horního patra, nejprve za zuby, postupně můžeme posouvat až k měkkému patru a dále
 • - v pozici vydržíme, dokud je to příjemné

Čemu pomáhá:

 • imunitní systém
 • mysl - uvolnění
 • mysl - klid
 • mysl - rovnováha

 • mysl - uvědomění

 • - posiluje imunitní systém
 • - uvolňuje napětí
 • - pomáhá celkovému zklidnění
 • - ustavuje rovnováhu mysli,
     rovnováhu mezi vnějším a vnitřním
 • - pomáhá dostat se k vyšším stavům vědomí
 • Poznámka:
 • V jógické praxi je snahou otočit jazyk a vsunout ho co nejdále až do nosních dírek, kde stimuluje nervové centrum spojené s mozkem.
 • V čínském qi-gongu (čchi-kungu) je propojení jazyka s horním patrem užíváno při vedení energie v energetickém okruhu v těle.

- ↑ -

KŠÉPANA MUDRA-   uvolnění

(KSHEPANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - natažené ukazováčky jsou spojeny, palce zkřížené
 • - ostatní prsty jsou propletené a spočívají volně na hřbetě ruky
 • - mezi oběma dlaněmi je malý prostor
 • - ukazováčky směřují ke špičkám nohou (vleže), k zemi (vsedě)
 • - ruce co nejvíc uvolníme, dýcháme, soustředíme se na výdech
 • - nakonec provedeme 3 hluboké nádechy a výdechy
 • - ruce položíme na stehna dlaněmi vzhůru

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • mysl - negace
 • energie

 • plíce
 • dýchání
 • tlusté střevo
 • kůže
 • pleť

 • - odstraňuje všechny typy napětí
 • - uvolnění negativní energie
 • - zajišťuje výměnu energie a přísun nové energie
 • - odstraňuje negativní energii
 • - stimuluje plíce
 • - podporuje plný dech
 • - aktivuje tlusté střevo, vylučování
 • - aktivuje vylučování potem
 • - čistí pleť
 • Poznámka:
 • Tato mudra se nazývá také jako "Pokropení nektarem". V prostředí, kde je velké množství lidí, plno napětí, stresu a negativní energie, nám tato mudra pomůže uvolnit negativní energii a napětí. Není třeba mudru držet dlouho, pro výměnu energie stačí pár nádechů a výdechů.

- ↑ -

KUBÉRA MUDRA-   Kubéra - bůh bohatství

(KUBERA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - spojíme konečky palce, ukazováčku a prostředníčku
 • - malíček a prsteníček ohneme do dlaně

Čemu pomáhá:

 • mysl - přání
 • mysl - sebevědomí
 • mysl - klid
 • mysl - síla

 • čelní dutiny

 • - pomáhá k dosažení cíle, splnění přání
 • - posiluje sebevědomí a důvěru v sebe
 • - dodává vnitřní klid
 • - dodává sílu a odvahu potřebnou k dosažení
     vzdálenějších cílů
 • - čistí dutiny (při nádechu nasáváme vzduch vzhůru)
 • Poznámka:
 • Pokud pracujeme na dosažení nějakého cíle, rozmysleme a formulujme si jasně, oč žádáme, a zeptejme se svého srdce, zda je to vhodné pro dobro celku.

- ↑ -

LINGA MUDRA-   vzpřímená, zahřívací

(LINGA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce dáme dlaněmi k sobě, prsty propleteme
 • - jeden z palců zvedneme
 • - zvednutý palec je umístěn mezi palcem a ukazováčkem druhé ruky

Čemu pomáhá:

 • fyzická síla
 • kašel
 • rýma
 • nachlazení
 • čelní dutiny
 • nos
 • plíce

 • dýchání
 • tělesná teplota
 • metabolismus
 • obezita

 • - energetizuje a posiluje celý organismus
 • - pomáhá zbavit se kašle
 • - pomáhá při rýmě
 • - zvyšuje odolnost proti nachlazení
 • - uvolňuje čelní dutiny
 • - uvolňuje ucpaný nos
 • - uvolňuje hleny z plic
 • - posiluje plíce a průdušky
 • - pomáhá při potížích s dechem
 • - zvyšuje tělesnou teplotu, může dopomoci k pocení
 • - spaluje přebytečné tuky v těle
 • - pomáhá při problémech s nadváhou
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem oheň.
 • Poznámka:
 • Při nadměrném používání může vést k letargii. V tom případě je třeba pít ochlazující nápoje a cvičení omezit.

- ↑ -

LOTOSOVÁ MUDRA-   lotos jako symbol čistoty

(LOTUS MUDRA)


 • Jak držet mudru:
 • - ruce držíme před hrudí jako lotosové poupě
 • - konečky příslušných prstů se vzájemně dotýkají a stejně tak okraje dlaní
 • - ruce co nejvíc rozevřeme jako lotosový květ
 • - spojené zůstanou hrany malíčků, palců a dlaní
 • - zavřeme oči, provedeme čtyři hluboké nádechy a výdechy
 • Cvičení 1:
 • - ruce držíme před hrudí jako lotosové poupě
 • - prsty začneme ohýbat, aby se spojily nehty prstů
 • - prsty pokračují směrem dolů, dotýkají se hřbety rukou
 • - opětovným pohybem rukou vzhůru k hrudi utvoříme poupě
 • - ruce otevřeme do lotosového květu a zhluboka dýcháme
 • - vše několikrát opakujeme
 • Cvičení 2:
 • - ruce držíme před hrudí otevřené do lotosového květu
 • - s nádechem zvedáme ruce k čelu na úroveň třetího oka
 • - s výdechem se prsty spojí a vytvoří Namaskára mudru, lokty se rozevírají
     a ruce se vrací před hrudní kost
 • - s nádechem opět rozevřeme prsty, lokty jdou k sobě
     a ruce stoupají k třetímu oku
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - rovnováha
 • mysl - otevřenost
 • vyčerpání
 • 4. čakra

 • - zklidňuje mysl
 • - nastoluje rovnováhu mysli
 • - pomáhá otevřenosti, odstraňuje pocity osamělosti
 • - dodává energii, pomáhá při únavě a vyčerpání
 • - otevírá srdeční čakru

- ↑ -

MAHÁ BANDHA-   velká závora, velká pečeť

(MAHA BANDHA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice, důkladně vydechneme
 • - zatlačíme rukama na stehna, sevřeme svaly perinea neboli hráze,
     což je oblast svalů mezi konečníkem a pohlavním orgánem
 • - stlačíme močový měchýř a zatáhneme svěrač konečníku (1)
 • - zatáhneme břišní stěnu (2)
 • - přitáhneme bradu k hrudi (3)
 • - po pár sekundách uvolníme veškeré napětí
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mozek

 • močový měchýř
 • hemoroidy
 • zácpa
 • pokleslé orgány

 • trávení
 • dýchání
 • krk
 • pánevní dno

 • - aktivuje mozkovou činnost,
     může vést k lehkému transu
 • - posiluje močový měchýř
 • - pomáhá a působí jako prevence při hemoroidech
 • - pomáhá a působí jako prevence při zácpě
 • - pomáhá a působí jako prevence při
     pokleslých orgánech
 • - posiluje zažívací orgány
 • - prohlubuje dech
 • - odstraňuje napětí v krční oblasti
 • - posiluje pánev a orgány pánevního dna
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, vjánu, která v těle ovlivňuje krevní oběh a nervový systém.

- ↑ -

MAHÁ MUDRA-   velká mudra

(MAHA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - sedíme na zemi
 • - jedna noha je natažená, druhá pokrčená
 • - pokrčená noha se dotýká chodidlem stehna natažené nohy
 • - pata tlačí na perineum (oblast mezi konečníkem a pohlavním orgánem)
 • - prsty rukou drží špičku natažené nohy
 • - záda jsou narovnaná, brada zatažená
 • - provedeme 3x Mahá bandhu, držíme pozici dalších 20 dechů
 • - nataženou nohu pokrčíme, obejmeme ji, čelo dáme na koleno
 • - vyměníme nohy a opakujeme

Čemu pomáhá:

 • energie
 • břišní orgány
 • pánev
 • pánevní dno

 • - pomáhá lepšímu proudění energie
 • - stimuluje břišní orgány
 • - stimuluje pánev
 • - posiluje pánevní dno a orgány pánevního dna

- ↑ -

MAHÁŠIRAS MUDRA-   velká hlava

(MAHASIRS / MAHASHIRS MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - špičky palce, ukazováčku a prostředníčku se dotýkají
 • - prsteníček je ohnutý do dlaně a malíček natažený
 • - s výdechem necháváme odejít z hlavy všechno napětí
 • - energie proudí shora dolů, odchází nohama a rukama
 • - po chvíli shledáme hlavu čistou, chladnou, lehkou

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • energie

 • hlava


 • čelní dutiny
 • oči

 • - uvolňuje napětí
 • - vyrovnává energii v těle
 • - odvádí přebytečnou energii z hlavy
 • - odstraňuje napětí v hlavě
 • - pomáhá od bolesti hlavy
 • - první pomoc při migréně
 • - uvolňuje hleny v čelních dutinách
 • - odstraňuje napětí v očích
 • Poznámka:
 • Bolesti hlavy mají nejrůznější příčiny: vlivy počasí, napětí v očích, krční páteři, zádech, pánvi, dále problémy se zažíváním, zanesené dutiny. Mudra všechny tyto problémy neřeší, ale uvolňuje napětí vzniklé nadměrnou energií nahromaděnou v hlavě v důsledku těchto problémů.

- ↑ -

MAKARA MUDRA-   krokodýlí

(MAKARA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - levou ruku vložíme do pravé
 • - palec pravé vnější ruky jde mezi malíčkem a prsteníčkem
     a směřuje doprostřed dlaně druhé ruky
 • - zbylé prsty jsou nataženy
 • - palec a prsteníček druhé ruky jsou spojeny
 • - při akutních problémech provádíme několikrát denně

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid

 • mysl - spokojenost
 • mysl - komunikace
 • energie
 • rovnováha v organismu

 • ledviny

 • močový měchýř

 • - zklidňuje mysl
 • - navozuje pocity důvěry, bezpečí
 • - přináší pocity štěstí, spokojenosti
 • - pomáhá vylepšit komunikaci a vztahy s druhými
 • - rychle dodává energii do celého těla
 • - nastoluje vnitřní rovnováhu
 • - harmonizuje celé tělo
 • - stimuluje energii ledvin
 • - odstraňuje tmavé kruhy pod očima
 • - řeší problémy močového měchýře
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem voda.
 • Poznámka:
 • Makara je mořská bytost, na níž jezdí bohyně řek Gangá či bůh moří Varuda.

- ↑ -

MÁTANGÍ MUDRA-   vnitřní harmonie

(MATANGI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce držíme před solárním plexem
 • - prsty jsou propletené
 • - prostředníčky zvedneme a spojíme tak, aby směřovaly vzhůru
 • - dech vedeme do břicha resp. do solárního plexu

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - emoce
 • mysl - spokojenost
 • rovnováha v organismu
 • srdce
 • břicho
 • břišní orgány
 • solární plexus
 • žaludek
 • dvanácterník
 • žlučník
 • játra
 • ledviny
 • slinivka
 • slezina
 • dýchání
 • čelist
 • 3. čakra

 • - zklidňuje mysl
 • - zklidňuje emoce
 • - navozuje pocity spokojenosti
 • - harmonizuje celé tělo
 • - uklidňuje srdce
 • - působí pozitivně na oblast břicha
 • - působí pozitivně na břišní orgány
 • - harmonizuje oblast solárního plexu
 • - působí pozitivně na žaludek
 • - působí pozitivně na dvanácterník
 • - uvolňuje žlučník, zbavuje pocitů plnosti
 • - uvolňuje křeče a pocity plnosti
 • - aktivuje ledviny
 • - příznivě ovlivňuje slinivku
 • - příznivě ovlivňuje slezinu
 • - prohlubuje dech
 • - odstraňuje bolesti či napětí v čelisti
 • - aktivuje a harmonizuje třetí čakru
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem vzduch (nové začátky) a prvkem země (hloubka).
 • Poznámka:
 • Mátangí je bohyně, aspekt božské Matky. Představuje sílu mluveného slova a jeho překročení směrem k vnitřnímu poznání.

- ↑ -

MUDRA NA ASTMA

(ASTHMA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ohnuté prostředníčky obou rukou se dotýkají nehty
 • - ostatní prsty jsou natažené
 • - dlaně a natažené prsty obou rukou jdou rovnoběžně, vzájemně se nedotýkají

Čemu pomáhá:

 • mysl - sebedůvěra
 • mysl - strach
 • astma

 • - posiluje sebedůvěru, sebejistotu
 • - pomáhá překonávat strach
 • - pomáhá léčit astma
 • - pomáhá při astmatickém záchvatu i jako prevence
 • Poznámka:
 • Při akutním záchvatu je nejdříve nutno držet 4 - 6 minut mudru na průdušky a poté držet mudru na astma, dokud záchvat neodezní. Pro dlouhodobý účinek je možné obě mudry držet několikrát každý den.

- ↑ -

MUDRA NA KLOUBY

(JOINT / PAIN MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - pravá ruka: spojíme palec s prsteníčkem
 • - levá ruka: spojíme palec s prostředníčkem
 • Doplňující cvičení - Malý medvěd:
 • - ležíme na zádech, přitáhneme bradu k hrudi
 • - nejprve obejmeme rukama kolena
 • - pak dáme ruce i nohy do svislé polohy a vytřepeme je
 • - kroužíme nohama v kotnících a rukama v zápěstí
 • - kroužíme nohama v kolenou a rukama v loktech
 • - kroužíme celýma nohama a rukama
 • - nohama a rukama malujeme "osmičky"
 • - při pohybu stále klidně dýcháme
 • - nakonec ruce a nohy skrčíme a natáhneme je na zem

Čemu pomáhá:

 • klouby

 • - obnovuje energii v kloubech
 • - pomáhá pohyblivosti kloubů
 • - odstraňuje bolesti kloubů
 • - eliminuje nedostatky v kloubech
 • Poznámka:
 • V současné době díky častému sezení v práci u počítače má sposta lidí problémy s pohyblivostí. Avšak i dlouhodobé problémy lze s úspěchem léčit. Bolesti kloubů zabráníme pravidelným vhodným nenásilným cvičením (jóga, tanec) a též touto mudrou.

- ↑ -

MUDRA NA PRŮDUŠKY

(BRONCHIAL MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - malíček dáme ke kořeni palce
 • - prsteníček umístíme nad malíček nad spodní kloub palce
 • - bříška prostředníčku a palce jsou spojena
 • - ukazováček je natažený

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • průdušky
 • plíce
 • dýchání
 • astma

 • - pomáhá zbavit mysl stresu a napětí
 • - uvolňuje průdušky
 • - uvolňuje plíce
 • - pomáhá při problémech s dechem
 • - pomáhá při astmatickém záchvatu
 • Poznámka:
 • Při astmatickém záchvatu držíme nejprve 4-6 minut tuto mudru a pak pokračujeme mudrou na astma. Dýchací problémy mají souvislost s pocity osamělosti, smutku, se sexuálními problémy nebo s tím, že se člověk nechává spoutat povinnostmi a starostmi druhých. V každém případě hrají roli dlouhodobé stresy a tlaky.

- ↑ -

MUDRA NA ZÁDA

(BACK MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • Zaujmeme pozici, která ulevuje zádům, například:
 • - meditační sed na patách
 • - meditační sed se zkříženýma nohama
 • - leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou, lýtka podepřená židlí
 • - levá ruka: ohnutý palec se dotýká nehtu ohnutého ukazováčku
 • - pravá ruka: malíček a prostředníček se bříšky dotýkají palce
  ukazováček a prsteníček jsou nataženy

Čemu pomáhá:

 • záda

 • - ulevuje od bolesti zad
 • - pomáhá po těžké práci namáhavé na záda
 • - napravuje záda po dlouhém sezení v nevhodné poloze
 • Poznámka:
 • Příčinou bolestí zad mohou být ochablé zádové svaly, které nedrží páteř rovně, a s tím spojené sesedlé ploténky, dále sestouplé orgány, jejichž nervy probíhají kolem páteře, dlouho trvající stres či obavy, těžká jídla, příliš málo spánku a málo pohybu.
  Řešením jsou pravidelné cvičení (jóga), pravidelná chůze. V akutních případech pomůže i tato mudra.

- ↑ -

MUDRA PRO DETOXIKACI

(DETOXIFICATION MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - palec se dotýká třetího článku prsteníčku
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - negace


 • mysl - strach
 • detoxikace

 • - zbavuje negativní energie
 • - pomáhá odstranit staré vzorce chování
 • - pomáhá zbavit se negativních myšlenek či vzpomínek
 • - pomáhá překonat strach
 • - pomáhá odstranit z těla odpadní látky a jedy
 • - je vhodným doplňkem k očistě organismu
 • Poznámka:
 • Alespoň jednou do roka je žádoucí provést celkovou očistu organismu a k tomu pomáhá i tato mudra. V takovém období je dobré se hýčkat - dopřát si odpočinku, času na rozjímání, ale i cvičení, procházek atd. Vhodné je jarní období, kopřivová kůra (kopřivový čaj několikrát denně), lehká strava, dostatek tekutin, hlavně vody.

- ↑ -

MUDRA TŘÍ TAJEMSTVÍ

(TSE MUDRA, THREE SECRETS EXERCISE)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - položíme ruce na stehna dlaněmi vzhůru
 • - palec položíme ke kořeni malíčku
 • - s pomalým nádechem pomalu obejmeme palec zbylými prsty
 • - zadržíme dech a v hlavě si 7x vytvoříme zvuk Óm
 • - posloucháme vibrace tohoto zvuku v pravém uchu
 • - pomalu vydechneme a přitom zatáhneme břišní stěnu
 • - otevřeme ruce, představíme si, jak nás starosti a obavy opouštějí
 • - sedmkrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - strach

 • mysl - deprese
 • mysl - smutek
 • mysl - síla

 • - pomáhá očistit mysl od obav a starostí
 • - pomáhá odstranit bázlivost
 • - pomáhá překonat deprese
 • - odstraňuje pocity smutku
 • - pomáhá získat vnitřní sílu
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra posilující prvek vody. Slabost v prvku vody má za následek pocity strachu, bázlivosti a deprese. Přestaneme-li se ztotožňovat se strachem, chmurnými myšlenkami a starostmi, nebudeme si přitahovat události s tím spojené. Proto je také tato mudra spojována s tím, že přináší štěstí, respektive ochraňuje před nešťastnými událostmi.

- ↑ -

MUKULA či SAMÁNA MUDRA-   poupě, životní dech

(MUKULA or SAMANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - spojíme všechny čtyři prsty s palcem
 • - držení mudry spojíme s plným jógickým dechem
 • - konečky prstů můžeme přiložit na tělo tam, kde je třeba dodat energii, např.:
 •   na plíce:
 •       - cca 5 cm pod pravou a levou klíční kostí
 •   na žaludek
 •       - obě ruce přímo pod hrudní kost
 •   na játra a žlučník:
 •       - levá ruka na dolní konec hrudní kosti
 •       - pravá ruka "škrtne" 21x přes konec žeber na pravé straně
 •   na slezinu a slinivku:
 •       - viz "játra a žlučník", jen přehodit strany
 •   na ledviny:
 •       - cca 5cm nad pasem na zádech přibližně v polovině mezi páteří
          a boční stranou trupu - obě ruce
 •   na močový měchýř:
 •       - pravá a levá strana břicha, vedle stydkých kostí
 •   na střeva:
 •       - jednou rukou opisovat spirálu od pupku, doprava nahoru, doleva dolů

Čemu pomáhá:

 • energie

 • plíce
 • játra
 • žlučník
 • slinivka
 • slezina
 • ledviny
 • močový měchýř
 • střeva
 • pohlavní orgány
 • 3. čakra

 • - dodává energii místu na těle, kde je toho třeba
 • - energetizuje všechny břišní orgány
 • - dodává energii plicím
 • - dodává energii játrům
 • - dodává energii žlučníku
 • - aktivuje slinivku
 • - aktivuje slezinu
 • - dodává energii ledvinám
 • - dodává energii močovému měchýři
 • - aktivuje střeva
 • - energetizuje pohlavní orgány
 • - aktivuje třetí čakru
 • Teorie pěti prvků:
 • Harmonizuje všechny základní prvky: prostor, vzduch, oheň, zemi a vodu.
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, samánu, související s třetí čakrou a trávením a soustřeďující energii z dechu, jídla i mentálních procesů.

- ↑ -

MÚLA BANDHA-   zatažení konečníku

(MULA BANDHA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice, důkladně vydechneme
 • - zatlačíme rukama na stehna, sevřeme svaly perinea (pánevní dno)
 • - stlačíme močový měchýř a zatáhneme svěrač konečníku
 • - po pár sekundách uvolníme veškeré napětí
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • močový měchýř
 • hemoroidy
 • zácpa
 • pokleslé orgány
 • pánevní dno

 • - posiluje močový měchýř
 • - pomáhá a působí jako prevence při hemoroidech
 • - působí jako prevence při zácpě
 • - pomáhá a působí jako prevence při pokleslých orgánech
 • - posiluje pánev a orgány pánevního dna
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, apánu, která souvisí s vyměšováním.
 • Poznámka:
 • Tuto mudru lze dobře procvičovat i v jiných polohách, můžeme ji nenápadně procvičovat i při čekání na autobus.

- ↑ -

MUŠTI MUDRA-   pěst

(MUSHTI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - sevřeme ruku v pěst, tak aby palec ležel přes prsteníček

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • játra
 • žaludek
 • trávení
 • zácpa

 • - uklidňuje mysl, pomáhá při agresivních tendencích
 • - dodává energii játrům
 • - dodává energii žaludku
 • - podporuje trávení
 • - léčí zácpu
 • Poznámka:
 • Mnoho potíží s játry či zažíváním souvisí s potlačovanou agresí (gesto zatnuté pěsti). Neumíme říci "ne", dát si hranice a jsme tak zahnáni do kouta. Pokud zlost přijde, je třeba ji vybít (pozitivně - běh, úklid, tanec) a pak zjistit její příčinu. Je též rozdíl mezi oprávněným rozhořčením a slepou zuřivostí.

- ↑ -

NÁGA MUDRA-   had

(NAGA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - zkřížíme ruce před hrudí
 • - hřbet levé ruky leží v dlani pravé
 • - pravý palec položíme do levé dlaně
 • - levý palec zkřížíme přes pravý
 • - obě dlaně směřují k hrudi

Čemu pomáhá:

 • mysl - rozhodnutí

 • mysl - uvědomění

 • - pomáhá při řešení problému
 • - pomáhá učinit rozhodnutí
 • - pomáhá získat hlubší uvědomění a vhled do situace
 • Poznámka:
 • Nága znamená také božskou bytost, která má podobu velkého hada, většinou kobry, a symbolizuje nadpřirozenou sílu, moudrost a inteligenci. Mudra je též nazývána mudrou vhledu.

- ↑ -

NAMASKÁRA či AŇDŽALI MUDRA-   pozdrav, modlitba

(NAMASKARA MUDRA or ANJALI)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce dáme dlaněmi k sobě před hrudní kostí či před čelem
 • - mezi dlaněmi necháme malý prostor
 • - při pozdravu mírně ukloníme hlavu
 • - mudra může být spojena s následným vztažením rukou vzhůru k nebi

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid


 • mysl - uvolnění
 • energie
 • hemisféry
 • 4. čakra
 • 6. čakra

 • - uklidňuje mysl
 • - dodává myšlenkám jasnost (při rozhodování)
 • - dodává pocit rovnováhy, vnitřního klidu a míru
 • - odstraňuje stres a úzkost
 • - zklidněním mysli dodává energii do celého organismu
 • - koordinuje levou a pravou mozkovou hemisféru
 • - otevírá srdeční čakru
 • - stimuluje intuitivní vnímání
 • Poznámka:
 • V Indii se toto gesto používá jako pozdrav či poděkování. Namasté či Namaskára je výraz poděkování a úcty ("Božství ve mně se klaní božství v tobě"). Vztažením rukou k nebi se v Indii vzdávala úcta světcům či Bohu. V křesťanství bylo toto gesto pro svoji sílu zakázáno a poté povoleno pouze kněžím.

- ↑ -

PÁŠINÍ MUDRA-   smyčka (lehčí varianta)

(PASHINI / PAASHINI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • 1. varianta:
 •     - ležíme na zádech, přitáhneme kolena k hrudi
 •     - ruce provlékneme zvnějšku mezi koleny a přiložíme dlaněmi na uši
 •     - dýcháme dlouze a hluboce, koncentrujeme se na 5.čakru
 •     - poté se uvolníme, ale zůstáváme s pokrčenýma nohama, v poloze plodu
 • 2. varianta:
 •     - dáme nohy za hlavu a pokrčíme je v kolenou
 •     - kolena položíme na zem
 •     - hlava je mezi koleny a uši jsou koleny zakryté
 •     - dýcháme dlouze a hluboce, koncentrujeme se na 5.čakru
 •     - poté se uvolníme, ale zůstáváme s pokrčenýma nohama, v poloze plodu

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid

 • nervový systém
 • štítná žláza
 • 5. čakra

 • - přináší klid a mír
 • - uvolňuje stres
 • - zklidňuje nervy
 • - působí pozitivně na funkci štítné žlázy
 • - aktivuje a harmonizuje pátou čakru

- ↑ -

PRÁNA MUDRA-   mudra života, životní dech

(PRANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - bříška palce se dotýkají bříšek malíčku a prsteníčku
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - sebevědomí

 • fyzická síla
 • energie

 • vyčerpání
 • mozek
 • imunitní systém
 • vitamíny
 • oči
 • kůže
 • křeče
 • svaly
 • cévy

 • - posiluje sebedůvěru
 • - odstraňuje nejistotu
 • - celkově posiluje organismus, posiluje vitalitu
 • - zlepšuje proudění prány, proudění energie čchi
 • - pomáhá zvýšit aktivitu člověka
 • - odstraňuje pocit vyčerpanosti
 • - posiluje paměť, odstraňuje nervozitu
 • - posiluje imunitní systém
 • - upravuje vitamínový deficit
 • - posiluje oči, zlepšuje zrak
 • - pomáhá při vyrážce
 • - pomáhá odstranit křeče ve svalech
 • - pomáhá při zatuhnutí svalů
 • - brání ucpávání krevních cévek
 • Teorie pěti větrů:
 • Zlepšuje proudění všech větrů v těle (udány, prány, vjány, samány a apány).

- ↑ -

PRTHIVÍ MUDRA-   mudra země

(PRTHIVI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - spojíme palec s prsteníčkem a vyvoláme mírný tlak
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - sebevědomí

 • fyzická síla


 • vyčerpání
 • kůže
 • játra
 • žaludek
 • 1. čakra
 • 3. čakra

 • - posiluje sebedůvěru
 • - odstraňuje pocit nejistoty
 • - energetizuje a posiluje celý organismus
 • - redukuje tělesnou slabost
 • - u slabých jedinců zvyšuje tělesnou hmotnost
 • - pomáhá při pocitech únavy a vyčerpání
 • - zlepšuje pleť
 • - stimuluje játra
 • - posiluje žaludek
 • - harmonizuje kořenovou čakru
 • - aktivuje třetí čakru
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem země; nastoluje rovnováhu mezi prvkem země a prvkem oheň.

- ↑ -

PUŠPAPUTA MUDRA-   košík květin

(PUSHPAPUTA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - dlaně rukou držíme jako prázdné misky
 • - prsty leží uvolněně vedle sebe
 • - palce vedle ukazováčku
 • 1. varianta:
 •     - ruce položeny na stehnech dlaněmi nahoru
 • 2. varianta:
 •     - ruce se dotýkají hranami malíčků a dlaní a vytvářejí tak jednu misku
 •     - ruce jsou pokrčené, dlaně držíme před solárním plexem

Čemu pomáhá:

 • mysl - otevřenost

 • mysl - strach
 • 4. čakra

 • - pomáhá k otevřenosti a schopnosti přijímat
 • - pomáhá přijmout a transformovat i negativní situaci
 • - pomáhá zbavit se strachu
 • - aktivuje srdeční čakru
 • Poznámka:
 • Symbol otevřenosti a přijímání. Uzavíráme se ze strachu, aby nám někdo neublížil. Ale s otevřeným srdcem se nemáme čeho bát.

- ↑ -

RUDRA MUDRA-   vládce solárního plexu

(RUDRA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - špičky ukazováčku a prsteníčku spojíme s palcem
 • - malíček a prostředníček jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • žaludek
 • slezina
 • slinivka
 • srdce
 • rovnováha

 • pokleslé orgány
 • vyčerpání
 • 3. čakra

 • - posiluje žaludek
 • - posiluje správnou funkci sleziny
 • - posiluje správnou funkci slinivky
 • - druhotně ovlivňuje i činnost srdce
 • - pomáhá udržet stabilitu, rovnováhu
 • - pomáhá při závratích
 • - pomáhá při pokleslých orgánech
 • - pomáhá při pocitech vyčerpání a sklíčenosti
 • - posiluje orgány v oblasti 3.čakry - solárního plexu
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra posiluje prvky oheň a země.
 • Poznámka:
 • Rudra je ve védách považován za nejvyššího boha, spojeného s větrem a bouří. Později byl ztotožněn s Šivou.

- ↑ -

SAHADŽA ŠANKHA MUDRA-   velká ulita

(SAHAJA SHANKHA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice, nejlépe vadžrásána (sed na patách)
 • - prsty rukou jsou propleteny, dlaně se dotýkají
 • - palce jsou položeny vedle sebe a dotýkají se ukazováčků
 • - cvičení můžeme posílit Múla bandhou

Čemu pomáhá:

 • mysl - bdělost
 • mysl - sebevědomí
 • hlas

 • řeč
 • trávení
 • hemoroidy
 • páteř
 • 3. čakra

 • - posiluje bdělost a ostražitost
 • - posiluje sebevědomí
 • - upravuje problémy s hlasem
     (rozšiřuje hlasový "rozsah" u zpěváků)
 • - pomáhá při problémech s koktavostí
 • - upravuje trávení
 • - pomáhá při hemeroidech, problémech konečníku
 • - pomáhá rovnat páteř
 • - aktivuje třetí čakru

- ↑ -

SAMÁDHI či DHJÁNA MUDRA-   meditace

(SAMADHI or DHYANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - obě ruce leží v klíně a vytvářejí misku
 • - dlaně jsou otočeny vzhůru
 • - prsty pravé ruky leží na prstech ruky levé
 • - palce jsou spojeny

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • mysl - emoce
 • mysl - klid
 • energie

 • - odstraňuje stresy a napětí
 • - uklidňuje smysly, emoce
 • - přináší klid a rovnováhu mysli
 • - má pozitivní účinek pro celé tělo
 • - dodává do celého těla energii
 • Poznámka:
 • Tuto mudru drží Amitábha Buddha, jeden z transcendentálních buddhů, buddha "nekonečného světla", který symbolizuje transformaci, duchovní vývoj. S touto mudrou je též zobrazován Gautama Buddha neboli Buddha Šákjamuni, meditující pod stromem bódhi v okamžiku, kdy dosáhl osvícení.

- ↑ -

SAMÁNA či MUKULA MUDRA-   životní dech, poupě

(SAMANA or MUKULA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - spojíme všechny čtyři prsty s palcem
 • - držení mudry spojíme s plným jógickým dechem
 • - konečky prstů můžeme přiložit na tělo tam, kde je třeba dodat energii, např.:
 •   na plíce:
 •       - cca 5 cm pod pravou a levou klíční kostí
 •   na žaludek
 •       - obě ruce přímo pod hrudní kost
 •   na játra a žlučník:
 •       - levá ruka na dolní konec hrudní kosti
 •       - pravá ruka "škrtne" 21x přes konec žeber na pravé straně
 •   na slezinu a slinivku:
 •       - viz "játra a žlučník", jen přehodit strany
 •   na ledviny:
 •       - cca 5cm nad pasem na zádech přibližně v polovině mezi páteří
          a boční stranou trupu - obě ruce
 •   na močový měchýř:
 •       - pravá a levá strana břicha, vedle stydkých kostí
 •   na střeva:
 •       - jednou rukou opisovat spirálu od pupku, doprava nahoru, doleva dolů

Čemu pomáhá:

 • energie

 • plíce
 • játra
 • žlučník
 • slinivka
 • slezina
 • ledviny
 • močový měchýř
 • střeva
 • pohlavní orgány
 • 3. čakra

 • - dodává energii místu na těle, kde je toho třeba
 • - energetizuje všechny břišní orgány
 • - dodává energii plicím
 • - dodává energii játrům
 • - dodává energii žlučníku
 • - aktivuje slinivku
 • - aktivuje slezinu
 • - dodává energii ledvinám
 • - dodává energii močovému měchýři
 • - aktivuje střeva
 • - energetizuje pohlavní orgány
 • - aktivuje třetí čakru
 • Teorie pěti prvků:
 • Harmonizuje všechny základní prvky: prostor, vzduch, oheň, zemi a vodu.
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, samánu, související s třetí čakrou a trávením a soustřeďující energii z dechu, jídla i mentálních procesů.

- ↑ -

SÚČÍ MUDRA-   jehla

(SUCI / SUCHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - zatneme obě ruce v pěst a dáme je před hruď - základní pozice
 • - s nádechem obě ruce upažíme, ukazováčky natáhneme a zápěstí natočíme tak,
    aby ukazováčky směřovaly vzhůru
 • - držíme po dobu několika nádechů a výdechů a pak vrátíme do základní pozice
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - emoce
 • mysl - klid
 • střeva
 • zácpa

 • - pomáhá odstranit pocity zlosti, agrese
 • - pomáhá odstranit pocity netrpělivosti či lpění
 • - aktivuje funkci střev
 • - pomáhá při zácpě
 • Poznámka:
 • Se zácpou, plnými střevy a napětím ve střevech souvisí mnohé nepříjemné pocity, jakými jsou zlost, agrese, lpění, netrpělivost. Při akutních problémech je třeba opakovat několikrát denně, lze začít ráno ještě vleže v posteli.

- ↑ -

SURABHI MUDRA-   kráva

(SURABHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - dlaně rukou držíme proti sobě před solárním plexem
 • - malíček levé ruky se dotýká prsteníčku pravé ruky a naopak
 • - prostředník levé ruky se dotýká ukazováčku pravé a naopak
 • - všechny prsty jsou natažené, palce se nedotýkají

Čemu pomáhá:

 • mysl - překážky
 • energie
 • rovnováha v organismu
 • klouby • trávení
 • žlučník
 • ledviny
 • 3. čakra

 • - pomáhá překonávat (psychické) překážky
 • - energetizuje celé tělo
 • - harmonizuje celé tělo
 • - pomáhá při artróze
 • - pomáhá při revmatismu
 • - pomáhá při zánětu kloubů a dalších
     problémech s klouby
 • - pomáhá odstranit potíže s trávením
 • - pomáhá při problémech spojených se žlučí
 • - pomáhá při problémech s močovými cestami
 • - aktivuje třetí čakru

- ↑ -

SÚRJA či AGNIVARDHAKA MUDRA-   Sluneční mudra

(SURYA or AGNIVARDHAKA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - ohneme prsteníček a přitlačíme ho palcem
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - strach
 • štítná žláza
 • cholesterol
 • obezita

 • trávení
 • zácpa
 • nechutenství
 • metabolismus
 • tělesná teplota
 • třes
 • oči

 • - pomáhá odstranit pocity úzkosti a strachu
 • - působí příznivě na štítnou žlázu
 • - redukuje množství škodlivého cholesterolu
 • - pomáhá snížit tělesnou hmotnost
 • - odstraňuje přebytečný tuk v těle
 • - napravuje problémy trávicího ústrojí
 • - pomáhá při zácpě
 • - pomáhá při nechutenství
 • - má příznivý vliv na zpomalený metabolismus
 • - pomáhá snášet chlad, zvyšuje tělesnou teplotu
 • - pomáhá při třesu z chladu
 • - zlepšuje zrak
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem oheň. Protože představuje energii ohně (oslabuje prvek země), není vhodná pro ty, kteří mají příliš ohně - trpí mastnou pletí, akné, vředy a jsou vznětlivé povahy.

- ↑ -

ŠAKTI MUDRA-   ženská energie

(SHAKTI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce držíme před hrudí
 • - spojíme špičky natažených malíčků
 • - stejně tak spojíme oba natažené prsteníčky
 • - palce obou rukou vložíme do dlaně a obejmeme zbylými prsty
 • - soustředíme dýchání do oblasti pánve, prodlužujeme výdech

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • nespavost
 • střeva
 • menstruace
 • oblast pánve

 • - zklidňuje myšlenky
 • - pomáhá při nespavosti
 • - uvolňuje křeče ve střevech
 • - pomáhá při menstruačních bolestech
 • - uvolňuje celou oblast pánve
 • Poznámka:
 • Při příliš častém či intenzivním používání může vést k nečinnosti, apatii.
 • Šakti je též ztělesnění tvořivé síly, ženské energie. Označována jako Ádi Šakti či Ádi Parašakti je uctívána jako Božská Matka.

- ↑ -

ŠAMBHAVÍ MUDRA-   pohled vzhůru mezi obočí

(SHAMBHAVI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - držíme Džňána nebo Čína mudru
 • - směřujeme pohled dovnitř a vzhůru (jakoby do středu čela)
 • - utišíme myšlenky, pouze pozorujeme dech
 • - mudru ukončíme, jakmile cítíme, že jsou oči unavené

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - uvolnění
 • mysl - uvědomění
 • 6. čakra

 • - zklidňuje mysl
 • - odstraňuje stres
 • - posiluje uvědomění a intuici
 • - aktivuje třetí oko
 • Poznámka:
 • Šambhava je jméno boha Šivy, který je zobrazován s třetím okem, jakožto symbolem intuitivního vnímání.

- ↑ -

ŠANKHA MUDRA-   mušle, ulita

(SHANKHA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce držíme před hrudní kostí
 • - čtyřmi prsty pravé ruky uchopíme levý palec
 • - pravý palec se dotýká levého prostředníčku
 • - prsty levé ruky jsou nataženy spolu s prostředníčkem
 • - obě ruce tak vytvářejí jakousi ulitu
 • Cvičení:
 • - meditační pozice
 • - několikrát zazpíváme Óm a pak nasloucháme tichu v sobě

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • štítná žláza
 • alergie
 • kůže
 • krk
 • hlas
 • svaly
 • cévy
 • trávení

 • - naslouchání tichu v sobě
 • - pomáhá při problémech se štítnou žlázou
 • - pomáhá při alergických stavech
 • - pomáhá při kopřivce a jiných vyrážkách
 • - pomáhá při krčních problémech
 • - pomáhá při problémech s hlasem (např. při zpívání)
 • - vyživuje svalstvo, pomáhá proti ochabnutí svalů
 • - vyživuje cévy
 • - pomáhá při zažívacích problémech
 • Poznámka:
 • V hinduistických klášterech se užívají trouby tvaru mušle, které svým zvukem po ránu oznamují otevření brány kláštera. Totéž lze symbolicky převést na otevírání našeho vnitřního chrámu.

- ↑ -

ŠANMUKHI MUDRA-   šestero úst (otvorů)

(SHANMUKHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice
 • - ruce zvedneme, tak aby byly lokty na úrovni ramen
 • - zklidníme dech, pak nadechneme nosem
 • 1. varianta:
 •     - palce přitlačíme na uši
 •     - ukazováčky a prostředníčky položíme na víčka zavřených očí
 •     - prsteníčky sevřeme ze stran nos
 •     - malíčky přiložíme na zavřená ústa
 • 2. varianta:
 •     - palce přitlačíme na uši
 •     - ukazováčky dáme na víčka zavřených očí
 •     - prostředníčky sevřeme ze stran nos
 •     - prsteníčky a malíčky přiložíme na rty
 • - vydržíme, dokud je nám to příjemné
 • - uvolníme napětí, ruce položíme na kolena, volně dýcháme
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid


 • mysl - koncentrace
 • hemisféry
 • imunitní systém

 • - pročišťuje a zklidňuje mysl
 • - pomáhá odtáhnout se od vnějších záležitostí;
     nastoluje klid a mír
 • - posiluje koncentraci
 • - harmonizuje obě mozkové hemisféry
 • - posiluje imunitní systém
 • Poznámka:
 • Tato mudra má různé obměny. Samotné držení pozic prstů se nazývá Šanmukhi mudra. Držení pozic prstů, ale s koncentrací na vnitřní ticho se nazývá Jóni mudra. Cvičení s vydáváním bzučivého zvuku je Bhrámarí mudra.

- ↑ -

ŠÁNTI MUDRA-   mír

(SHANTI MUDRA)


 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice, ruce v klíně
 • - co nejvíc vydechneme
 • - koncentrujeme se na první (kořenovou) čakru
 • - uděláme Mahá Bandhu a na chvíli zadržíme dech
 • - nadechneme se a uvolníme Mahá Bandhu,
 • - plíce se naplní vzduchem, tělo se mírně prohne
 • - ruce přikládáme otevřenými dlaněmi k tělu tak, aby se prostředníčky dotýkaly
     v místě:
 •    ∙ třetí čakry (solárního plexu),
 •    ∙ čtvrté (srdeční) čakry,
 •    ∙ páté (krční) čakry,
 •    ∙ šesté čakry (třetího oka)
 • - pak je do široka rozpřáhneme a soustředíme se na sedmou (korunní) čakru
 • - pomalu vydechneme a ruce vrátíme do klína
 • - celé několikrát zopakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • energie

 • mysl - síla
 • dýchání
 • čakry

 • - nastoluje pocit klidu a míru
 • - pomáhá celkovému uzdravování těla
 • - aktivuje vitální energii první čakry a rozvádí ji do celého těla
 • - dodává vnitřní sílu, zvyšuje osobní magnetismus
 • - prohlubuje dýchání
 • - aktivuje vitální energii první čakry a rozvádí ji do celého těla
 • Poznámka:
 • Pozorujeme energii stoupající z první čakry do celého těla a roztažením rukou ji odevzdáváme do celého vesmíru.

- ↑ -

ŠIVA LINGA MUDRA-   symbol plodivé energie, počátku

(SHIVA LINGA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - pravou ruku sevřeme v pěst, zvedneme palec
 • - dlaň levé ruky směřuje vzhůru, tvoří misku, prsty jsou natažené
 • - pravou ruku položíme do dlaně levé ruky
 • - ruce držíme před břichem
 • - lokty směřují do stran a mírně dopředu
 • - vědomě dýcháme

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - uvolnění

 • mysl - deprese
 • rovnováha v organismu
 • vyčerpání
 • energie

 • - zklidňuje myšlenky
 • - pomáhá při stresových situacích
     či dlouhodobém strádání
 • - pomáhá při stavech deprese, nespokojenosti
 • - nastoluje rovnováhu, harmonizuje
 • - odstraňuje pocity únavy a vyčerpání
 • - aktivuje energii v celém těle
 • - pomáhá celkovému ozdravení
 • Poznámka:
 • Pravá ruka symbolizuje mužskou sílu (lingam), jang, energii ohně, aspekt ničivý či transformující. Levá ruka symbolizuje ženskou sílu (jóni), jin, energii vody, aspekt tvořící a udržující.

- ↑ -

ŠÚNJA MUDRA-   prázdno

(SHUNYA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - prostředníček ohneme a položíme ke kořeni palce
 • - palcem prostředníček lehce přitlačíme
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • rovnováha

 • uši

 • sluch
 • nos
 • hrdlo

 • - působí na centrum rovnováhy, pomáhá při závratích
 • - pomáhá při nevolnosti za jízdy
 • - uvolňuje od bolesti uší, pomáhá při onemocnění uší
 • - odstraňuje zvonění v uších
 • - pomáhá při problémech sluchu, hluchotě (není-li od narození)
 • - pomáhá při problémech s nosem
 • - pomáhá při problémech s hrdlem, němotou (není-li od narození)
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem prostor. Šúnjatá znamená prázdnota, ale nikoli ve smyslu nicoty, ale neomezeného potenciálu, v němž se může cokoli objevit.

- ↑ -

TADAGA MUDRA-   rybník

(TADAGA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - sedneme si vzpříma s nataženýma nohama
 • - rukama se chytneme za chodidla nebo se alespoň dotkneme prstů na nohou
 • - zvedneme hlavu, natáhneme krk
 • - pak přitáhneme hlavu ke kolenům a důkladně vydechneme
 • - zadržíme dech a přitom co nejvíce vtáhneme břicho dovnitř
 • - držíme několik sekund, pak uvolníme břicho
 • - vrátíme se do výchozí pozice, chvíli uvolněně dýcháme
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • břišní orgány
 • žaludek
 • střeva
 • trávení
 • dýchání
 • plíce

 • - masíruje břišní orgány
 • - zlepšuje funkci žaludku
 • - zlepšuje funkci střev
 • - pomáhá při problémech trávicího ústrojí
 • - zlepšuje dýchání
 • - pomáhá aktivovat plíce
 • Poznámka:
 • Další možné výchozí pozice pro vtažení břicha jsou leh na zádech nebo stoj s nohama mírně pokrčenýma (podobně vypadá Uddijána bandha, avšak tam je břicho vtaženo samovolně podtlakem, kdežto zde vtáhneme břicho pomocí svalů).

- ↑ -

UDÁNA MUDRA-     životní dech, mudra probuzení

(UDANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - bříška palce a ukazováčku se dotýkají
 • - prostředníček leží na ukazováčku a mírně na něj tlačí
 • - prsteníček a malíček jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvědomění
 • fyzická síla

 • krk

 • hlas
 • řeč
 • dýchání
 • ledviny

 • - pomáhá vnitřnímu uvědomění, probuzení
 • - celkově posiluje organismus
 • - posiluje končetiny
 • - pomáhá při problémech v oblasti krku
 • - pomáhá při problémech se štítnou žlázou
 • - pomáhá při problémech s hlasivkami
 • - pomáhá při problémech s plynulou řečí
 • - má příznivé účinky na dýchací systém
 • - řeší druhotně problémy související s ledvinami
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra aktivuje jeden z pěti životních dechů, udánu, která stoupá od srdce vzhůru k hlavě a souvisí s probuzením síly kundaliní.

- ↑ -

UDÁNAVÁJU MUDRA-     posílení končetin

(UDANAVAYU MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice či jakákoli poloha vsedě
 • - obě ruce:
 • - bříško palce se dotýká bříšek ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku
 • - malíček zůstává natažený

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvědomění
 • mysl - bdělost
 • energie
 • fyzická síla

 • kůže
 • řeč
 • nervový systém
 • solární plexus
 • srdce
 • plíce

 • - pomáhá vnitřnímu uvědomění, probuzení
 • - pomáhá přivádět k bdělosti a ostražitosti
 • - dodává energii do celého těla
 • - celkově posiluje organismus
 • - posiluje vitalitu
 • - pomáhá při kožních problémech
 • - pomáhá při problémech s plynulou řečí
 • - má příznivé účinky na nervový systém
 • - řeší problémy v oblasti solárního plexu
 • - řeší problémy související se srdcem
 • - řeší problémy v oblasti plic
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra aktivuje jeden z pěti životních dechů, udánu, která stoupá od srdce vzhůru k hlavě a souvisí s probuzením síly kundaliní.

- ↑ -

UDDIJÁNA BANDHA-   vtažení břicha

(UDDIYANA BANDHA)

 • Jak držet mudru:
 • - stojíme v mírném předklonu, nohy mírně od sebe
 • - rukama se opřeme o kolena
 • - důkladně vydechneme
 • - provedeme falešný nádech - rozšíříme a zvedneme hrudník
 • - břicho je podtlakem vtaženo dovnitř
 • - zadržíme dech, dokud je nám to příjemné
 • - několikrát opakujeme
 • Cvičení zvané Naulí:
 • 1. krok - Uddijána bandha
 • 2. krok - uvolňujeme břicho v jeho středu (levá a pravá strana jsou zatažené)
 • 3. krok - uvolňujeme břicho po stranách postupně levé a pravé
 • 4. krok - nakonec uvolňujeme břicho tak, že jím hýbeme kroužením dokola
 • K dalšímu kroku přistoupíme vždy až poté, co jsme předchozí zvládli (po několika dnech cvičení předchozího).

Čemu pomáhá:

 • břišní orgány
 • trávení
 • střeva
 • hemoroidy
 • pohlavní orgány
 • krevní oběh

 • zácpa
 • 3. čakra

 • - masíruje břišní orgány
 • - harmonizuje orgány trávícího ústrojí
 • - zlepšuje funkci střev
 • - pomáhá při hemoroidech
 • - energetizuje pohlavní orgány
 • - zlepšuje krevní oběh
 • - uvolňuje napětí v nohou
 • - pomáhá při zácpě
 • - aktivuje třetí čakru
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, samánu související s třetí čakrou a trávením a soustřeďující energii z dechu, jídla i mentálních procesů.

- ↑ -

UŠAS MUDRA-   nový začátek

(USHAS MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - sepneme ruce, prsty zaklesneme
 • - muži: pravý palec leží na levém a tlačí na něj
 • - ženy: naopak - levý palec tlačí na pravý
 • Cvičení 1: Ranní cvik vleže:
 • - ruce držící mudru dáme za hlavu
 • - důkladně se nadechneme a lokty přitom tlačíme dozadu, do polštáře
 • - při výdechu uvolníme všechno napětí
 • - několikrát opakujeme
 • Pokud se spánek drží, třeme o sebe kotníky podobně jako bychom třeli dlaně a nakonec se důkladně protáhneme.
 • Cvičení 2: Ranní cvik ve stoji:
 • - ruce držící mudru dáme za hlavu
 • - s nádechem tlačíme lokty dozadu
 • - s výdechem dáme lokty před obličejem k sobě (prsty stále propletené)
 • - několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - bdělost
 • mysl - nápad
 • energie

 • rovnováha v organismu
 • hormonální systém
 • 2. čakra

 • - pomáhá v bdělosti, přináší příjemné pocity
 • - přináší nové podněty
 • - energetizuje celé tělo
 • - dodává energii při ranním vstávání
 • - harmonizuje celé tělo
 • - harmonizuje hormonální systém
 • - soustřeďuje sexuální energii druhé čakry
     a vede ji vzhůru

- ↑ -

UTTARABÓDHI MUDRA-   nejvyšší poznání

(UTTARABODHI MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce spojíme na úrovni solárního plexu či níže
     a propleteme prsty jako při Ušas mudře
 • - natáhneme ukazováčky a spojíme je po celé jejich délce
 • - v opačném směru natáhneme a bříšky spojíme palce
 • - ukazováčky směřují k bradě, palce k nohám

Čemu pomáhá:

 • mysl - klid
 • mysl - nápad
 • mysl - strach
 • mysl - uvolnění
 • energie
 • vyčerpání
 • nervový systém
 • plíce

 • srdce
 • tlusté střevo

 • - zklidňuje mysl
 • - pomáhá najít inspiraci, nápad
 • - pomáhá překonávat strach
 • - uvolňuje mysl a tím celé tělo
 • - osvěžuje, dodává energii
 • - pomáhá při únavě, vyčerpání
 • - zklidňuje nervový systém
 • - posiluje dýchání, prohlubuje dech
 • - uvolňuje horní oblast plic
 • - otevírá srdce
 • - pozitivně působí na tlusté střevo
 • Poznámka:
 • Tato mudra se též nazývá mudrou osvícení či osvobození (ve smyslu osvobození od veškerého strachu).

- ↑ -

VADŽRA MUDRA-   klenot, hromoklín

(VAJRA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ruce držíme před solárním plexem
 • levá ruka:
 •     - ukazováček je vzpřímený
 •     - palec se dotýká ze strany nehtu prostřeníčku
 •     - ostatní prsty jsou pokrčené
 • pravá ruka:
 •     - prsty sevřeme v pěsti natažený levý ukazováček
 •     - poté palcem a ukazováčkem sevřeme ze stran nehet levého ukazováčku

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvědomění
 • vyčerpání
 • energie

 • krev


 • srdce
 • žaludek
 • slezina
 • slinivka

 • - pomáhá zbavit se iluzí
 • - odstraňuje pocity únavy a vyčerpání
 • - rozproudí energii, když má člověk nedostatek pohybu
 • - pomáhá dodat energii těm, kteří mají sedavé zaměstnání
 • - stimuluje oběh krve
 • - pomáhá při nízkém tlaku
 • - zvyšuje krevní tlak
 • - aktivuje srdeční činnost
 • - působí pozitivně na funkci žaludku
 • - pomáhá při oslabení sleziny
 • - působí pozitivně na funkci slinivky
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem země.
 • Poznámka:
 • Protože zvyšuje krevní tlak, je nutné dělat ji opatrně - zvlášť pro ty, kteří mají tendenci k vyššímu krevnímu tlaku.
  Tuto mudru najdeme na buddhistických sochách jakožto Pěst poznání.

- ↑ -

VADŽRAPRADAMA MUDRA-   darování klenotu

(VAJRAPRADAMA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační pozice vadžrásana (sed na patách), lze i vleže
 • - ruce držíme před hrudní kostí, dlaně směřují k tělu
 • 1.varianta:
 •     - zaklesneme prsty obou rukou do sebe
 •     - dlaně roztáhneme, aby stále směřovaly k tělu
 • 2.varianta:
 •     - levou ruku položíme na hruď otevřenou dlaní
 •     - pravou ruku položíme na levou

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvědomění • mysl - sebedůvěra

 • mysl - síla

 • fyzická síla
 • 4. čakra

 • - pomáhá uvědomit si jednotu individuálního
     a kosmického vědomí
 • - víra v Já, v Jedno
 • - víra v naslouchání srdcem
 • - posílení sebedůvěry, víry v sebe
 • - překonání nejistoty
 • - znovunabytí pocitu vnitřní síly
 • - celkové posílení na úrovni psychické i duchovní
 • - celkové posílení na fyzické úrovni
 • - aktivuje srdeční čakru
 • Poznámka:
 • Tuto mudru můžeme najít na buddhistických sochách, symbolizuje uvědomění si Jednoty (uvědomění jakožto darovaný klenot).

- ↑ -

VADŽROLÍ MUDRA-   vedení energie

(VAJROLII MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • pouze pro muže:
 •     - sed v pohodlné pozici, zavřené oči
 •     - soustředíme se na svaly v oblasti pánve, svaly svěrače
 •     - při nádechu vedeme energii nahoru po páteři do 6.čakry
 •     - zadržíme dech
 •     - provedeme kontrakci svalu, kterým se přerušuje močení a kontrakci svalů
         spodní části břicha
 •     - stále se zadrženým dechem uvolníme svaly
 •     - kontrakci a uvolnění opakujeme (počet opakování můžeme postupně pomalu
         zvyšovat až na deset)
 •     - při posledním uvolnění vydechneme nosem a pociťujeme, jak sexuální
         energie stoupá z pohlavních orgánů do hlavy, odtud ji vedeme dolů
         pod pupek nebo do oblastí, které energii potřebují

Čemu pomáhá:

 • pohlavní orgány

 • - stimuluje pohlavní orgány
 • - řeší problém předčasné ejakulace
 • - zvyšuje potenci
 • - pomáhá zkvalitnit pohlavní akt, prodloužit orgasmus
 • Poznámka:
 • Tato mudra spočívá ve stažení svalů močové trubice v penisu (podobně jako při přerušování toku moči). Zde je velmi zjednodušená verze, neboť původní cvičení zahrnuje nasávání tekutiny do močové trubice a je prováděno za duchovním účelem nutně pod vedením učitele a při přísném dodržování celibátu.
 • Pro ženy existuje cvičení obdobné popsanému, kdy místo stahování svalů močové trubice stahujeme svaly pochvy.
 • Pozor: I zjednodušená verze může mít silné ozdravné účinky pro tělo, ale pouze v případě, že myšlení je pozitivní a emoce vyrovnané. Protože jde o vedení silné energie, jakékoli, tedy i negativní emoce, se zesilují a mohou zabrámit kýženému vysledku.

- ↑ -

VÁJU MUDRA-   vítr, vzduch

(VAYU / VAAYU MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - ukazováček ohneme ke kořeni palce
 • - palcem ukazováček mírně přitlačíme
 • - ostatní prsty natáhneme

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění

 • trávení

 • klouby


 • nervový systém

 • - pomáhá odstranit následky stresu v těle
 • - odstraňuje z těla pocit napětí
 • - předchází plynatosti střev, nadýmání
 • - pomáhá při překyselení
 • - pomáhá při dně
 • - pomáhá při revmatismu
 • - léčí artrózu, ischias
 • - pomáhá při ochrnutí
 • - léčí ochrnutí obličeje, zablokování lícního nervu
 • - pomáhá odstranit třes rukou, hlavy
 • Poznámka:
 • Tato mudra pomáhá léčit nemoci způsobené nerovnováhou vzduchu v těle (dna, revmatismus, artróza, ischias, ochrnutí, nadýmání, třes). V případě chronických nemocí je třeba provádět i Prána Mudru. Jakmile obtíže vymizí, Váju mudru přerušíme.

- ↑ -

VARADA MUDRA-   splnění přání, požehnání

(VARADA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - meditační sed
 • - pravá ruka leží na stehně, otevřená dlaň s nataženými prsty
     směřuje vzhůru a dopředu
 • - levá ruka leží v klíně dlaní nahoru, prsty natažené, tvoří misku

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvědomění
 • mysl - emoce

 • - pomáhá naplnit mysl odpuštěním
 • - pomáhá rozpustit negativní emoce
     (vůči někomu i vůči sobě)
 • - pomáhá oprostit se od starých křivd
 • Poznámka:
 • Tuto mudru drží Ratnasambhava Buddha, jeden z pěti transcendentálních buddhů (ten, jenž je "zrozen z klenotu"), který symbolizuje rovnováhu, vyrovnanost a soucit.

- ↑ -

VARUNA MUDRA-   Varuna - vodní bůh, vodní mudra

(VARUNA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - malíček pravé ruky ohneme ke spodnímu bříšku palce
 • - pravý palec dáme přes malíček a lehce přitlačíme
 • - levou rukou obejmeme pravou
 • - levým palcem přitlačíme pravý palec
 • - ostatní prsty levé ruky pravou ruku obkrouží

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění

 • nervový systém

 • rovnováha v organismu

 • odhlenění
 • trávení
 • čelní dutiny
 • plíce
 • krev
 • svaly

 • - pomáhá při přetížení, stresu
 • - pomáhá odstranit vnitřní napětí a neklid
 • - zklidňuje podrážděné nervy
 • - odstraňuje křeče
 • - pomáhá nastolit rovnováhu v organismu
 • - pomáhá udržovat rovnováhu vody v těle
 • - pomáhá při zahlenění organismu
 • - odstraňuje hlen z trávicího ústrojí a žaludku
 • - odstraňuje hlen z čelních dutin
 • - odstraňuje hlen z plic
 • - pomáhá čistit krev
 • - pomáhá udržovat svalovou hmotu v těle
 • Teorie pěti prvků:
 • Mudra spojená s prvkem voda.
 • Poznámka:
 • Zahlenění souvisí s podrážděnými nervy, stresem, neklidem, s dlouhodobým přepínáním či strachováním se. Trpí jím lidé, kteří mají sklon k přílišné odpovědnosti.

- ↑ -

VIPARÍTA KARANÍ MUDRA-   obrácená poloha (poloviční svíčka)

(VIPARITA KARANI / VIPAREETA KARANEE MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • - ležíme na zádech, krční a bederní páteř jsou přitisknuty k zemi
 • - s nádechem zvedneme nohy nejprve jen za hlavu
 • - podepřeme si rukama pánev a nohy zvedneme do svislé polohy
 • - vědomě a pomalu dýcháme
 • - s výdechem pokrčíme nohy, kolena dáme k čelu a pomalu vracíme nohy na zem
 • - pro zvýšení účinku můžeme použít dech udždžájí
 • Cvičení:
 • - cvičíme se zavřenýma očima
 • - vydechneme a s nádechem se soustředíme do třetí čakry, po chvíli vydechneme
 • - s dalšími nádechy se soustředíme postupně do čtvrté čakry, páté a opět
     do třetí čakry
 • - celé několikrát opakujeme

Čemu pomáhá:

 • mysl - uvolnění
 • mysl - deprese
 • rovnováha v organismu
 • energie
 • krev


 • lymfa
 • plíce
 • močový měchýř
 • trávení
 • pohlavní orgány
 • oblast pánve

 • - pomáhá při velké psychické zátěži a stresu
 • - pomáhá při stavech deprese
 • - harmonizuje celé tělo
 • - napomáhá oběhu energie v těle
 • - pomáhá krevnímu oběhu
 • - pomáhá při sníženém krevním tlaku
 • - pomáhá při křečových žilách na nohou
 • - celkově očišťuje tělo, napomáhá funkcím žláz
 • - čistí plíce
 • - příznivě působí na močový měchýř
 • - příznivě působí na střevní trakt
 • - příznivě působí na pohlavní orgány
 • - příznivě působí na pánev a všechny orgány
     v oblasti pánve
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra posiluje jeden z pěti životních dechů, udánu, která probíhá od srdce k hlavě a probouzí hadí sílu kundaliní.
 • Poznámka:
 • Pozici poloviční svíčky lze usnadnit opřením natažených nohou o zeď a přizvednutí pánve pomocí polštáře.

- ↑ -

VITARKA MUDRA-   předávání učení

(VITARKA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • pravá ruka:
 •     - na úrovni hrudi, palec spojený s ukazováčkem
 •     - ostatní prsty natažené, dlaň směřuje dopředu
 • levá ruka:
 •     - buď položená v klíně či na stehně a tvoří misku
 •     - nebo leží v klíně, palec se dotýká ukazováčku a ostatní prsty jsou natažené
 • Poznámka:
 • Tato mudra se objevuje s drobnými obměnami na buddhistických sochách v Indii, Tibetu, Číně i Japonsku. Symbolizuje vysvětlení a předávání Buddhova učení. Palec s ukazováčkem tvoří kruh jakožto symbol kola dharmy - viz Čína mudra a Džňána mudra.

- ↑ -

VJÁNA MUDRA-     krevní oběh

(VYANA MUDRA)

 • Jak držet mudru:
 • obě ruce:
 • - bříško palce se dotýká bříšek ukazováčku a prostředníčku
 • - ostatní prsty jsou natažené

Čemu pomáhá:

 • krevní oběh

 • vyčerpání
 • úžeh
 • rovnováha v organismu
 • kašel
 • hlas

 • - působí pozitivně na oběh krve,
     srovnává vysoký i nízký krevní tlak
 • - zahání pocity únavy, ospalost i nadměrný spánek
 • - pomáhá předejít úžehu či úpalu
 • - pomáhá udržovat rovnováhu vody v těle
 • - pomáhá při kašli
 • - pomáhá při problémech s hlasem
 • Teorie pěti větrů:
 • Mudra aktivuje jeden z pěti životních dechů, vjánu, která souvisí s krevním oběhem a nervovou soustavou.

- ↑ -