ŠIVA a PÁRVATÍ

Šiva je jedním ze tří nejdůležitějších hinduistických bohů. V konceptu Trimúrti (trojí podoby božství) zastává úlohu ničitele vesmíru (dalšími jsou Brahma stvořitel a Višnu udržovatel a ochránce). Z hinduistického pohledu se však zničení vesmíru děje proto, aby mohl být znovu stvořen (není tedy chápáno jako definitivní apokalyptický konec).

Manželkou (šakti) boha Šivy je bohyně Párvatí, někdy označovaná jako Mahádéví, jejíž hrozivou (durga) podobu představuje bohyně Kálí.

Šivovi synové jsou Ganéša, Skanda (jinak Kartikéja) a Hanuman (více o Hanumanovi v části Hanuman).

Bohu Šivovi je zasvěceno několik hor, například Kailáš v Tibetu nebo Arunáčala na jihu Indie, a také několik indických řek, z nichž nejznámější jsou Gangá, Gautamí a Nármada.

- ↑ -

ATRIBUTY BOHA ŠIVY
Třetí oko (na čele)

Znázorňuje schopnost vidět i to, co je neprojevené (symbol dosažení hlubokého pochopení a moudrosti, symbol otevřené čakry adžňá). Šiva bývá také označován jako Trinétríšvara (Tříoký Pán). Podle jedné legendy spálil žár Šivova třetího oka boha Kámu (zosobnění vášně), kterého za ním poslali ostatní bohové, aby donutili Šivu přestat meditovat.

Kobra (okolo krku)

Šiva je nazýván Nágéšvara (Pán hadů). Kobra představuje smrt, kterou Šiva překonal, nebo také moudrost, věčnost či hadí sílu kundaliní.

Půlměsíc (na hlavě)

Je symbolem času a jeho cykly dorůstání a ubývání symbolizují proces tvoření a zanikání. Šiva je tak znázorňován jako ten, kdo je mimo čas, Čandrašékhara (ten, který má na hlavě jako korunu měsíc).

Trojzubec

Je to zbraň boha Šivy (ale také boha Višnua). Představuje tři guny (principy přírody) sattvu, radžas a tamas – principy tvoření, udržování a ničení. Také symbolizuje minulost, přítomnost a budoucnost.

Gangá

Je symbolizována spletenými vlasy Šivy, po nichž tato posvátná řeka stéká na zem.

Bubínek

Je zdrojem zvuku ÓM, ze kterého byl stvořen vesmír.

Vibhúti

Je to posvátný popel, kterým má Šiva na svém čele namalovány tři vodorovné linky (tripundra) znázorňující osvobození se od tří připoutaností, jimiž jsou:

ánava – egoistická představa vlastního já, které se považuje za individualitu oddělenou od bytí jakožto celku
karma – konání činů, které podléhají zákonu příčiny a následku, a v důsledku toho připoutání se k opětovným zrozením
májá – iluzorní vidění světa, neschopnost vidět skutečnost takovou, jaká opravdu je, přebývání ve vlastních představách.

Modré hrdlo

Během procesu Samudra manthan (víření mléčného oceánu), kdy se bohové (dévové) a démoni (asurové) snažili vyrobit nektar nesmrtelnosti Amitru, vznikl také smrtící jed Háláhala. Bohové se zalekli, že by se jed mohl rozlít do mléčného oceánu a usmrtit všechny živé tvory. Proto se Šiva rozhodl, že se obětuje a jed vypije. Bohyně Párvatí (Šivova manželka) však Šivovi zúžila hrdlo a zabránila tomu, aby se jed dostal do žaludku. Uvězněný jed v hrdle Šivy zbarvil jeho hrdlo do modra.

Býk Nandin

Šiva je znázorňován, jak jede na býkovi (Nandi Vahan – ten, kdo jezdí na býku Nandi). Šiva je tak symbolizován jako ochránce a zosobnění Dharmy (zákona přírody - přirozeného řádu věcí). Býk Nandin byl hlídačem vstupní brány Šivova sídla, proto se objevuje u vstupů do hinduistických chrámů a je také uctíván jako symbol plodnosti.

Tygří kůže

Šiva sedí na tygří kůži, což symbolizuje překonání chtíče.

- ↑ -

PODOBY BOHA ŠIVY

NATARÁDŽA

Šiva jako kosmický tanečník. Jeho tanec se nazývá tándava nrtja (nrtja – tanec, tándava – tanec smrti) představuje mužský princip a proces zániku světa. Naproti tomu bohyně Párvatí tančí tanec lásja, který představuje ženský princip, krásu, štěstí a proces stvoření světa.

- ↑ -

DAKŠINÁMÚRTI

Jedná se o znázornění Šivy jako učitele jógy, hudby a moudrosti. Je znázorňován s tváří směřující na jih, nebo sedící na trůnu ze zvířecí kůže obklopen mudrci, kteří mu naslouchají.

- ↑ -

ARDHANÁRÍŠVARA

Zobrazení Šivy dvou tváří, mužské (představující Šivu) a ženské (představující Párvatí). Spojuje zde oba principy, mužský i ženský, destrukci i tvoření.

- ↑ -

TRIPURÁNTAKA

Zobrazení Šivy jako čtyřrukého lučištníka, který dobývá tři pevnosti démonů. Po porážce démonů zůstaly na čele Šivy tři šmouhy popela (Vibhúti), které se staly jeho symbolem.

- ↑ -

HARIHARA

Představuje spojení dvou aspektů božství - boha Višnua (Hari) a boha Šivu (Hara). Je také nazýván jako ŠANKARANÁRÁJANA (Šankara - Šiva, Nárájana - Višnu).

- ↑ -

LINGAM

Je symbolem tvořící síly boha Šivy.

- ↑ -