HANUMAN

Byl velvyslancem Sugrívy, krále národa vánarů (napůl lidí a napůl opic), a pomáhal Rámovi při záchraně jeho manželky Síty (viz Život Rámy, Síty a Lakšmany podle Rámájany v části věnované Rámovi).

Podle legendy byla jeho matkou Andžana (zakletá bohyně mraků a vod, která se díky kletbě zrodila jako vánara) a otcem Kesari (král vánarů). Andžana a Kesari se intenzivně modlili k bohu Šivovi, aby jim požehnal a narodil se jim syn.

Existuje více legend o početí Hanumana. V jedné z nich se říká, že sám Šiva dojat modlitbami sestoupil do Andžaniho lůna a tak byl Hanuman vlastně inkarnací boha Šivy. V jiné verzi se píše, že Andžana a Kesari se modlili k bohu Šivovi právě v době, kdy otec Rámy, král Dašaratha, prováděl obětní rituál bohům se stejným úmyslem, aby se mu narodil syn. Když bohové seslali králi Dašarathovi misku požehnané rýžové kaše (po které měly jeho ženy otěhotnět), trocha kaše božím řízením vypadla a pták jí odnesl do lesa, kde Andžana právě uctívala bohy. Padající kaši odfouknul bůh větru Váju přímo do rukou modlící se Andžany, která ji snědla a počala Hanumana.

Hanuman měl spoustu nadpřirozených schopností. Od boha Brahmy dostal Hanuman požehnání, že ho ve válce nezabije žádná zbraň, dostal moc vyvolávat v nepřátelích strach a dále schopnost snadno se kamkoliv přemisťovat. Od boha Šivy dostal požehnání dlouhověkosti, moudrosti, schopnost přelétnout oceán a také pás, který ho měl během života ochraňovat. Bůh Indra mu požehnal, že bude mít tělo silnější a pevnější než diamant a že ho žádný hromoklín (zbraň šlehající blesky) nezraní. Bůh Varuna (bůh vod a oceánů a také bůh zákonů a podsvětí) mu slíbil ochranu před vodou. Bůh Agni (bůh ohně) mu dal odolnost proti ohni. Od boha Súrji (boha Slunce) dostal schopnost zvětšovat a zmenšovat své tělo do jakékoliv velikosti. Bůh Jama (bůh smrti) mu dal zdravý život a nesmrtelnost. Bůh Kubéra (bůh hojnosti a bohatství) mu požehnal, že bude vždy šťastný a spokojený, a od boha Váju (boha větru) dostal schopnost létat rychleji než samotný Váju.

- ↑ -