Seznam kapitol

SVÁMÍ VENKATÉŠÁNANDA

Svámí Venkatéšánanda (29.12.1921 - 2.12.1982) byl indický mystik pocházející z bráhmanské rodiny. Byl žákem Šivánandy, jehož učení šířil v různých částech světa (například v Jižní Africe a Austrálii). Stějně jako jeho blízký přítel Jiddu Krishnamurti kladl velký důraz na to, abychom slepě nenásledovaly rady ostatních duchovních vůdců, ale abychom byli světlem sami sobě.

RAMESH S. BALSEKAR

Ramesh S. Balsekar je indický mistr navazující na učení Nissargadatty Maharádže (jehož byl žákem) a Ramany Maháršiho. Zemřel v roce 2009 a do poslední chvíle vedl rozpravy s lidmi, kteří se za ním do Bombaje sjížděli z celého světa. Jeho učení je jednoduché a protože byl dobře obeznámen se západním způsobem života (často pobýval v Evropě i USA), je dobře srozumitelné i lidem, kteří o indickém náboženství či indické filosofii nevědí téměř nic.

S Rameshem jsem se osobně setkala (v letech 1999 a 2000) a překlady jeho knih jsou vyjádřením mé vděčnosti a poděkování za vše, co mi dal. Nahrávky jeho rozhovorů, které vedl v angličtině, jsou volně dostupné na internetu. Existuje i česká stránka zabývající se jeho učením: www.turija.cz kde najdete i videa s českými titulky.

Vaše hlava v tygří tlamě

je přepis rozhovorů Balsekara s lidmi, kteří za ním přijíždějí s touhou po pochopení skutečnosti a s nadějí, že pochopení jeho učení jim tuto skutečnost pomůže zakoušet.

Aštávakragíta

je Balsekarův překlad starého sanskrtského textu s jeho komentářem. Vzhledem k tomu, že Balsekar zná dobře kulturu, ze které pochází, (včetně náboženství a filosofie), i duchovní základ, na němž text staví, dále ovládá sánskrt i angličtinu, je jeho překlad a výklad textu ojedinělým počinem.

PARAMHANSA JÓGÁNANDA

Paramahansa Jógánanda (1893 -1952) byl indický mistr, který jako první začal šířit jógu ve dvacátých letech v USA. Jeho působení v Americe našlo spoustu následovníků možná i z toho důvodu, že Paramahansa Jógánanda znal dobře křesťanské učení a byl schopen ho velmi hluboce propojovat s přístupem jógy a východních nauk.

Nejznámější jeho knihou je Autobiography od a Yogi z roku 1946, která byla přeložena do mnoha jazyků a stala se světovým bestsellerem. V češtině vyšla pod názvem Životopis Jogína.

OSHO RAJNEESH

Osho je určitě jedním z největších indických mistrů minulého století. Znal výborně nejen východní učení a filosofii, ale i tradice, náboženství a filosofii jiných světových kultur. Měl a má desetitisíce žáků a stoupenců po celém světě a existuje mnoho knih zachycujících jeho promluvy, které vedl několik desetiletí (mnoho z nich bylo přeloženo i do češtiny).

Jeho učení navozuje touhu po svobodě, osvobození člověka od nánosu společenských i náboženských představ a postojů a touhu po návratu k přirozenosti a původnímu zdroji.

Zenový mistr Dógen

je přepis Oshových promluv, konaných v 80. letech, o zenu a o zakladateli zenového učení Dógenovi, který buddhistické učení rozšířené v Číně Bódhidharmou a rozvinuté dále jakožto čchan, přenesl do Japonska, kde je známé jakožto zen. Osho nám zde ukazuje krásu a ryzost zenového přístupu, ať už na filosofických myšlenkách Dógena, nebo na tradičních japonských zenových básních, haiku.

X