Jóga Vasištha

KNIHA ŠESTÁ: O osvobození

Příběh o zlatém jablku

VI.1.45

VASIŠTHA pokračoval:

V této souvislosti, Rámo, ti povím příběh o zlatém jablku.

Existuje zlaté jablko, jež je neměřitelně velké a nehnije ani se nerozpadá, ačkoli existuje již po spoustu eonů. Je zdrojem nektaru nesmrtelnosti a nezničitelnosti. Je příbytkem blaženosti. Ačkoli je tak staré, je stále čerstvé a svěží jako Měsíc po novu. Je samotným středem, srdcem vesmíru, jež spočívá bez pohnutí a s nímž neotřesou ani síly působící při kosmickém zániku. Toto jablko, jež je neměřitelně velké, je původem stvořeného světa.

I když je zcela zralé, neodpadne ze svého místa. Je stále zralé a nemůže přezrát. Ani bohové Brahma, Višnu či Rudra neznají jeho původ. Nikdo neviděl semínko ani strom, na němž jablko uzrálo. Dá se o něm říci jen to, že existuje bez počátku, bez středu a bez konce a také bez jakékoli změny. Ani uvnitř něho není různorodost, je zcela plné, bez jakéhokoli prázdna. Je zdrojem všech radostí a potěšení, od radosti obyčejného člověka po radost nejvyšších božstev. Toto zlaté jablko není nic jiného než projev síly neomezeného Vědomí.

Síla neomezeného Vědomí, aniž by se na okamžik vzdala své pravé přirozenosti, jakoby jen svolila k projevení tohoto stvořeného světa skrze svou rozumovou schopnost. Ve skutečnosti však ani to, k čemu svolila, není skutečné. Pocit ega, jenž je důsledkem, je sám o sobě neskutečný, ale přesto z něj vzešly všechny objekty a příslušné subjektivní smysly. Tato síla neomezeného Vědomí je sama o sobě prostorem, časem, přirozeným řádem věcí, rozvíjením myšlenek, přitažlivostí i odpudivostí, pocity „já“, „ty“ a „to“, všemi směry, horami, nebeskou klenbou i hvězdami, poznáním i nevědomostí. Síla neomezeného Vědomí je vším, co je, bylo a bude.

Ačkoli je neomezené Vědomí Jediné, je vnímáno jako různé bytosti. Ve skutečnosti není ani jediné ani mnohé. Ani to není! Je ustáleno ve Skutečnosti. Má povahu nejvyššího všezahrnujícího klidu a míru. Je to jediné nezměřitelně velké kosmické Bytí, Já. Je to kosmická síla přirozenosti kosmického Vědomí.

- ↑ -