Jóga Vasištha

Modlitba

Pozdravení oné skutečnosti,
ve které všechny prvky a všechno živé i neživé září,
jako by měly nezávislé bytí,
ve které po určitý čas existují a do které se zase rozplynou.

Pozdravení onomu vědomí,
jež je zdrojem zdánlivé odlišnosti trojic:
poznávající, poznání a to, co je poznáno;
pozorovatel, pozorování a to, co je pozorováno;
konající (konatel), konání a vykonaný skutek.

Požehnání oceánu blaženosti,
oné absolutní blaženosti, jež je životem všech bytostí.
Jejich štěstí i rozvoj přichází jako sprška vody z tohoto oceánu.

- ↑ -