Ramesh S. Balsekar

Vaše hlava v tygří tlamě

Dopis

20. června 1997

Milý Rameshi!

Ku příležitosti svátku Guru Purnima Ti posílám sadu nahrávek z mých posledních promluv v Sedoně. Dělám to bez stopy očekávání, že bys je někdy poslouchal . . . Ani já jsem je neposlouchal.

Dávám Ti je jako symbol toho, jak se Učení dál šíří, jak je Milost Gurua předávána zdánlivě nejrůznorodějšími způsoby a lidmi zdánlivě nejrůznějších povah, a jaký chaos jsi způsobil, když jsi mne vypustil do nic netušícího světa.

Řekneš mi, že to všechno Tě vůbec nepřekvapuje, a já Ti věřím. Pro mne to zůstává neutuchajícím zdrojem údivu . . . Ačkoli jsem tušil již od onoho památného dne, kdy Tvoje slova na letišti v Los Angeles odhalila moji budoucnost coby Tvého nakladatele, že Ty o mně víš daleko více než já sám.

Přijal jsi mne jako syna, vzal mě do svého domu a dal mi dar, který je "nade všechno chápání". Žádné bohatství ani žádná slova nemohou vyjádřit moji vděčnost. Musím být spokojený, vědom si toho, že Ty též znáš bhaktickou extázi bytí rozdávanou guruem do všech stran, a tudíž chápeš, že tato slova, i když nepopíratelná, jsou neadekvátní a nakonec i nadbytečná.

Guru a žák jsou Jedno,
vždy to tak bylo
a vždy to tak bude.

Toto je dle mého
milého Rameshe
Nejvyšší Pravda.

S veškerou svou láskou
Wayne

- ↑ -