ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

Kontakt:

mantry@email.cz

mobil: 725 219 471

Příběh pro tento den:

Není-li tu omezení Já, není-li tu vůle ani chtění, nepřinášejí činy žádné plody. Plody nepřináší samotný čin, ale vásána čili chtění. Když dítě plné strachu myslí na strašidlo, tak také strašidlo vidí, a podobně když má nevědomý člověk představu zármutku, pak zármutek prožívá.

( Jóga Vasištha )